Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η «Υποκρισία» του Δημάρχου & η Nομιμοποίηση του Μall...

Η αναφορά αυτή των δύο πρώην πρωθυπουργών  συνεπάγεται ότι η Αξία του Οικοπέδου & τότε και τώρα υπερβαίνει τα 1,50 δις
Πρώτα η πληρωμή του 1,50 δις & μετά η συζήτηση για νομιμοποίηση
                                                           Το Ιστορικό
Η Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου «ΑΘΜΟΝΟΝ α.ε» είχε αναλάβει με σύμβαση από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων την κατασκευή του ενός από τρία Δημοσιογραφικά Χωριά, το οποίο θα κατασκευάζονταν σε δημοτική έκταση, καθώς και τις δαπάνες για την ξενοδοχειακή εξυπηρέτηση των δημοσιογράφων, που θα διέμεναν σε αυτό το χωριό, έναντι 8,0 εκατομμυρίων ευρώ.
Με τη σύμβαση αυτή προβλέφθηκε και η κατασκευή ενός Εμπορικού Κέντρου σε έκταση 44.000 τ.μ., ιδιοκτησίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που με προσύμφωνο είχε «αγοράσει[1]» από τον ΟΕΚ  ο Δήμος και η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ανέλαβε την υποχρέωση να ενεργήσει για την πολεοδομική τακτοποίηση των ανωτέρω εκτάσεων.
Η τακτοποίηση αυτή έγινε με το νόμο και κατ΄ εξαίρεση από την κειμένη νομοθεσία,  πολεοδομήθηκε η περιοχή, θεσπίστηκε η κατασκευή  του Εμπορικού Κέντρου με επιφάνεια 44.000 τ.μ και εκδόθηκε η οικοδομική άδεια αυτού και των λοιπών κτιρίων, που προέβλεπε η ανωτέρω συμφωνία.
Την επιχείρηση αυτή πώλησε ο Δήμος στην εταιρεία ΛΑΜΔΑ μετά από δημοπρασία.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της δημοπρασίας  δεν γνώριζε κανείς πλην του τότε δημάρχου, ο οποίος μάλιστα παρανόμως είχε εξουσιοδοτηθεί
«για τις συνεννοήσεις» με εκείνους που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στην δημοπρασία.
Τακτική που έχει ακλουθεί &  ο σημερινός δήμαρχος, αρνούμενος να προσκομίσει τη σύμβαση και τα σχετικά της αυτής της δημοπρασίας στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες.
Μετά από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας και τη γνωστοποίηση ότι πλειοδότης ήταν η εταιρεία ΛΑΜΔΑ, συμφερόντων Λάτση,  η κυβέρνηση με νόμο αύξησε την επιτρεπόμενη δόμηση για το ΜΑΛΛ κατά 37.500 τ.μ.
Αυτή την αύξηση ο τότε αρχηγός της ΝΔ την χαρακτήρισε οικονομικό σκάνδαλο και διευκρίνισε ότι:
«κ. Υπουργέ χαρίζετε 350.000.000 ευρώ».
χωρίς να προσδιορίσει σε ποιον χάριζε η κυρία υπουργός αυτά τα 350.000.000, διότι κανείς δεν ήξερε, όταν ψηφίζονταν αυτή η διάταξη, αν είχε υπογραφεί η πώληση, οπότε τα εισέπραττε η εταιρεία ΛΑΜΔΑ ή δεν είχε υπογραφεί οπότε τα εισέπραττε ο ΔΗΜΟΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης, που μίλησε στη συνέχεια επανέλαβε τα ίδια και προσδιόρισε το ποσό σε 400.000.000 ευρώ.
Η αναφορά αυτή των δύο πρώην πρωθυπουργών  συνεπάγεται ότι
η ΑΞΙΑ του ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ και τότε και τώρα υπερβαίνει τα 1,50 δις ευρώ[2].
Πόσα από αυτά έπρεπε να πάρει ο Δήμος Αμαρούσιου και πόσα ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ας αποφασίσει ο κάθε δημοτικός παράγοντας και ο κάθε δημότης μόνος του ποία ήταν η αξία αυτού του οικοπέδου, στο οποίο επιτρέπονταν η κατασκευή 24.000 τ.μ. εργατικών κατοικιών, δηλαδή με τη χρήση κατοικίας και όχι εμπορικού κέντρου, την οποία άλλωστε κατέβαλε η εταιρεία στον ΟΕΚ, και όπως δημοσιεύτηκε, προσδιόρισαν οι περίφημοι ορκωτοί λογιστές όταν οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο.
Το υπόλοιπο όμως ποσό  μέχρι το 1,50 δις ευρώ, που  κατ΄ ελάχιστο άξιζε αυτό το οικόπεδο τότε, ανήκει στον Δήμο Αμαρουσίου, γιατί αυτό προήλθε από την οικιστική επιβάρυνση που  υπέστη ο Δήμος και τα χρειάζεται για να κάνει έργα αντιμετώπισης αυτής τόσο στην περιοχή όσο και στο υπόλοιπο Μαρούσι.
Για να μην έχετε καμία αμφιβολία για το ποίος είναι εκείνος που τα δικαιούται αυτά τα χρήματα, σας παραθέτω απόσπασμα από το σχέδιο του Νέου Ρυθμιστικού της Αθήνας, όπως ακριβώς αναρτήθηκε στο ιντερνέτ από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, από το οποίο προκύπτει ότι, σε περιπτώσεις αλλαγής των χρήσεων γης που δημιουργείται ΥΠΕΡΑΞΙΑ, αυτή πρέπει να εισπράττει το κράτος και συνεπώς εν προκειμένω ο Δήμος.
«.4.7.7.  Εργαλεία πολιτικής γης
Για την εφαρμογή της πολιτικής και των στόχων του Ρυθμιστικού και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του κοινωνικού προσανατολισμού του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, προτείνεται να καθιερωθούν θεσμοί και εργαλεία πολιτικής γης με τη μορφή νέων ή με βελτιώσεις των υφιστάμενων, τα οποία αποσκοπούν:
Στη δικαιότερη κατανομή της ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΓΗΣ που προκύπτει από την αστική ανάπτυξη, με τη «παρακράτηση» μέρους αυτής από το δημόσιο και την αναδιανομή της σε έργα περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αναβάθμισης, των οποίων η αναγκαιότητα προκύπτει ως συνέπεια από την αστική ανάπτυξη.
Στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη υλοποίηση / εφαρμογή των σχεδίων, μέσω της αύξησης των πόρων του Πράσινου Ταμείου και μέσω της εισαγωγής μεγαλύτερης ευελιξίας στη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα.
Στην προληπτική δράση και την έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων κερδοσκοπίας ή υπερβολικής αύξησης των τιμών γης[3], που λειτουργεί σε βάρος της εφαρμογής του σχεδιασμού και οδηγεί σε ανατροπή των χωρικών πολιτικών
Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας / Αττικής 2021 εισάγει κατευθύνσεις για την εφαρμογή τέτοιων εργαλείων, σε διάφορα πεδία των προωθούμενων πολιτικών του, προετοιμάζοντας το έδαφος για μελλοντική αντίστοιχη τροποποίηση και εμπλουτισμό της πολεοδομικής νομοθεσίας.»
Αυτή η παράγραφος εξαφανίστηκε από το κείμενο του νέου Ρυθμιστικού της Αθήνας, που τελικά ψηφίστηκε από την Βουλή[4] !
Πριν λοιπόν από κάθε συζήτηση οφείλει ο Δήμαρχος να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πωλήσεως της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε οι δημότες να κρίνουν αν κέρδισε ή έχασε ο Δήμος και πόσα εκατομμύρια ευρώ από αυτή και να αποφασίσουν, πριν από κάθε συζήτηση για το ζήτημα νομιμοποιήσεως αυτού του κτιρίου, την καταβολή αυτών που τους ανήκουν.
 Άλλως πρέπει να αντιπαραταχτούν σε κάθε προσπάθεια νομιμοποιήσεως και να ενεργήσουν για την επιβολή όχι μόνο των προστίμων που το βαρύνουν, αλλά και για τη είσπραξη της ζημίας που έχει προκαλέσει στο Μαρούσι.
Η υποκρισία του Δήμαρχου.
Η πρόσκληση του δημάρχου στους κοινωνικούς φορείς της πόλης σε συζήτηση για την μελέτη, που αντικείμενο έχει να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο κτίριο του ΜΑΛΛ
είναι  υποκρισία διότι :
α) αρνήθηκε μέχρι σήμερα να κάνει αυτοψία  στο κτίριο ελέγχοντας εάν η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τα εγκεκριμένα σχέδια, παρά τις καταγγελίες για υπέρβαση της επιτρεπόμενης επιφάνειας δομήσεως κατά 30%.
β) αρνήθηκε να επιβάλει τα πρόστιμα που το βαρύνουν, μετά την ακύρωση της άδειας του από το Σύμβουλο της Επικράτειας
και όχι μόνον, αλλά
γ) διότι με την υπ' αριθ. 114/08 απόφαση του δ.σ. με την οποία  αποφάσισε αλλαγές των χρήσεων στα οικόπεδα που ευρίσκονται επί του βασικού οδικού δικτύου, άλλαξε και την χρήση στο οικόπεδο του ΜΑΛΛ., που εφ' όσον  το είχε επιτύχει το ΜΑΛΛ θα είχε νομιμοποιηθεί, την οποία όμως απέρριψε το Συμβούλιο Επικράτειας κατά τον προέλεγχο του σχεδίου προεδρικού διατάγματος και έτσι δεν περιελήφθη στο π.δ. το οποίο εκδόθηκε και άλλαξε τις χρήσεις στο Μαρούσι.
Όταν λοιπόν ο Δήμος και κατ' ουσία ο δήμαρχος επεχείρησε να νομιμοποιήσει το ΜΑΛΛ είναι ή δεν είναι υποκρισία να καλεί σήμερα την κοινωνία του Αμαρουσίου να συζητήσουν για την ορθότητα της μελέτης, που σκοπό έχει να νομιμοποιήσει το κτίριο.
Έλα όμως που θέλει να κρυφτεί κι΄ η  χαρά δεν τον αφήνει,  καθώς τρέχει για να νομιμοποιήσει το ΜΑΛΛ.
Διότι αυτόν που διάλεξσν για να συντάξει αυτή τη μελέτη, είναι εκείνος ο πολεοδόμος που έχει ισχυριστεί ότι η διακίνηση μέσα από σπίτια των 10.000 αυτοκινήτων που καθημερινά μεταφέρουν τους πελάτες του ΜΑΛΛ. ευεργετεί την πόλη και τους δημότες[5], και ότι η παρεμβολή των γραμμών του τραίνου δημιουργεί φράγμα στη διάχυσης της επιβάρυνσης που προκαλε[6]ί. Ανακάλυψε τη μέθοδο και τα καυσαέρια  των αυτοκινήτων σταματάνε από τις γραμμές του τραίνου ! Τι άλλο θέλουν οι δ.σ. και οι λοιποί για να καταγγείλουν ότι το Δήμαρχο δεν τον ενδιαφέρει το Δημοτικό συμφέρον.
Είναι ο ίδιος ο πολεοδόμος πού όσες πολεοδομικές  συνέταξε για το Μαρούσι κρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας απολύτως ανεπαρκείς και εσφαλμένες, μεταξύ των οποίων και η πολεοδομική μελέτη στην οποία στηρίχθηκε η Βουλή, για να επιτρέψει την δημιουργία του ΜΑΛΛ.  και αποτέλεσαν όλες τους τον μοναδικό λόγο για τον οποίο ακυρώθηκαν  όλες ανεξαιρέτως τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής να μεταβάλει τις χρήσεις γης στο Μαρούσι και για να ακυρώσει την άδεια του ΜΑΛΛ.
Είναι ο μηχανικός που διάλεξε η εταιρεία ΛΑΜΔΑ για τη μελέτη του ΜΑΛΛ.
Είναι ο ίδιος ο μηχανικός που κατά τη συζήτηση  στο δ.σ. για τη μεταβολή των χρήσεων στην πόλη  αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι πράγματι με τις αλλαγές που προτείνει επέρχεται επιβάρυνση στις οικιστικές συνθήκες της πόλης και ισχυρίστηκε ότι αυτή η επιβάρυνση μπορεί  να αντιμετωπιστεί με νέες πολεοδομικές μελέτες που πρέπει να γίνουν ! 
Ούτε Αγάς να ήτανε !
Αυτός δεν τον πέθαινε τον Γιάννη τον έκαιγε για να γελάει, αλλά το άλειφε και με λάδι για να μην πονάει, ετούτος θέλει να μας πεθάνει μια κι΄εξω !
Προσέρχεται  δηλαδή ο δήμαρχος με διάθεση να συζητήσει τα ενδεχόμενα λάθη της μελέτης και αν πειστεί θα επιβάλει την κατεδάφιση του κτιρίου ;
Τον πιστεύει κανείς;
Και τον δήμαρχο τον καταλαβαίνω, εκείνους που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τους δημοτικούς σύμβουλους της αντιπολίτευσης, που συνεχίζουν να μετέχουν σε αυτή την διαρκή κωμωδία.
Ας μας κάνουν γνωστή μια και μόνη απόφαση του  δημάρχου την οποία με την παρουσία τους στο δημοτικό συμβούλιο ανέτρεψαν ή βελτίωσαν.
Θα μου πεις τι να κάνουν ; 
Να εγκαταλείψουν το Δήμο στην ανεξέλεγκτη διεύθυνση της δημαρχιακής πλειοψηφίας ;
Όχι . Δεν λέγω αυτό.
Προφανώς και θα μετέχουν όπως και σήμερα στα δ.σ. και σε όλα τα όργανα του Δήμου, χωρίς όμως να καταθέτουν την γνώμη τους και χωρίς να προβαίνουν σε καμία απολύτως παρέμβαση.
Την όποια τοποθέτηση νομίζουν ότι πρέπει να πάρουν, να την κάνουν γνωστή στους δημότες με ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΟΊΧΟΥ.
Τουλάχιστον έτσι θα ενημερώνονται οι δημότες, εκτός εκείνων των ελαχίστων που παρακολουθούν τα δ.σ.
Ίσως έτσι να αναγκάσουν την πρώτη κυβέρνηση της Αριστεράς να ενδιαφερθεί για τις παρανομίες του Δήμου Αμαρουσίου,  αν και πολύ Αμφιβάλω.
Πιστεύω όμως ότι αυτή η τακτική θα ταρακουνήσει τους δημότες εκείνους, που  απαξιούν και θα ενδιαφερθούν  για τα δημοτικό γίγνεσθαι και την καταστροφή που προκαλεί ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοί του,
και οι οποίοι αποτελούν τη δύναμη για να σταματήσουν αλλά και για  ανατρέψουν την καταστροφή,
Δείγμα της οποίας είναι η καταστροφή που έχει προκαλέσει το ΜΑΛΛ,  και το τεράστιο ποσό το οποίο δεν έχει καταβάλει στο Δήμο.
                                                     Μαρούσι-28.9.2016
                                             ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                     πολιτικός μηχανικός
[1]Αυτή η πληροφορία είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο στο Μαρούσι. Τι ακριβώς συνέβη και ποία συμφωνία υπήρχε εξακολουθεί να είναι απόρρητη ! Από τον ημερήσιο τύπο πληροφορηθήκαμε αργότερα ότι ο ΟΕΚ πληρώθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση…
[2] Σήμερα όμως δεν μπορεί να υπάρξει καμιά  αμφιβολίας για την αξία αυτού του οικοπέδου, αφού ευχερέστατα προσδιορίζεται από ( και από τα διεθνή πρότυπα) από την απόδοση του ακινήτου, για την οποία δεν χρειάζεται παρά η κατάθεση στο Δήμο, των συμβολαίων ενοικιάσεως  του κτιρίου, ώστε να μην αδικηθεί κανείς.
[3] Αυτή , δηλαδή, που δημιουργούν οι πολεοδομικές μεταβολές !
[4] Ο λόγος είναι ότι το καινούργιο Ρυθμιστικό της Αθήνας επιτρέπει, χωρίς καμία προϋπόθεση την μετατροπή των χρήσεων** για την εγκατάσταση Μεγάλων  Εμπορικών Κέντρων επί των τεσσάρων οδικών αξόνων της Αθήνας,  που αποκομίζουν από αυτή την μετατροπή. Έτσι δεν θα «ζημιώσει» και η εταιρεία της Τράπεζας BLACK ROOK, ( που συμβουλεύει τis Ελληνικές κυβερνήσεις, χρόνια τώρα, πώς θα ανορθώσει την Οικονομία μας ), που έχει ιδιοκτησία της οικόπεδο 54.000 τ.μ., από την τεράστια αύξηση της αξίας που θα επέλθει σε αυτό με την αλλαγή της επιτρεπόμενης χρήσης του σε χρήση για την κατασκευή τεραστίου Εμπορικού Κέντρου, ενώ σήμερα ισχύουν χρήσεις γιών ελαφρός οχλήσεως,
[5] Στη μελέτη του για την τροποποίηση των χρήσεων γης επί του βασικού οδικού δικτύου της πόλης.
[6] Εμμεση αναγνώριση της ζημίας που προκαλεί στην πόλη το ΜΑΛΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου