Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Το Σχέδιο Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για την (ΣΜΠΕ) Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.)

«Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι»
Η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αμαρουσίου που συνεδρίασε στο Δημαρχείο στις 6-10-2016 για το ανωτέρω θέμα, αφού έλαβε υπόψη της τις τοποθετήσεις των μελών της, άλλων φορέων της πόλης, απλών πολιτών, του Δημάρχου και μελών του δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί ως εξής:
 Η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου - Τμήμα Π.Ε 6 και 17 του Γ.Π.Σ Δήμου Αμαρουσίου Αττικής» δεν γίνεται αποδεκτή.
H πολεοδόμηση που υλοποιήθηκε στην περιοχή του Ε.Χ.Σ., αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας του «The Mall Athens» (ΤΜΑ) προκάλεσε και προκαλεί μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική ζημία στην πόλη μας, δραματική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και την απαξίωση των περιουσιών τους.
Η λειτουργία του ΤΜΑ επέφερε δραματική μείωση του κύκλου εργασιών και συρρίκνωση των επιχειρήσεων του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου.
Το ΥΠΕΝ καλείται να μην την εγκρίνει και να ζητήσει την ανασύνταξη της στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Στην αναθεωρημένη μελέτη να αναγνωρίζεται και να ποσοτικοποιείται η προκληθείσα και συνεχώς προκαλούμενη ζημία.
Με βάση την γενικά παραδεκτή αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και την ισχύουσα νομοθεσία η ιδιοκτήτρια εταιρία του ακινήτου ως προκαλούσα περιβαλλοντική ζημία είναι υπόχρεη στην καταβολή μονίμων αντισταθμιστικών τελών προς την πόλη από την αρχή της λειτουργίας της και για όσο διάστημα εξακολουθεί να λειτουργεί.
Όλα τα τέλη θα πρέπει να κατευθυνθούν στη λήψη μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος και εκτέλεσης συναφών έργων από το Δήμο σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου (Άξονας 1 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής) ή όποια άλλα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προτεραιότητα θα δοθεί στις άμεσα πληττόμενες όμορες περιοχές.
                                        «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ»
                                           ΠΗΓΗ:www.facebook.com/Ενότητα-Ανατροπή-Έργο-για-το-                             Μαρούσι-573743202710054/timeline/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου