Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΠΕΝΤΕ(5) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (34/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης τοποθέτησης παροχής άρδευσης
3. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών του Δήμου Αμαρουσίου

4.1) Κήρυξη ή μη άγονου αποτελέσματος διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για την στέγαση του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου στην Π.Ε. Νέο Τέρμα
2) Ακύρωση ή μη διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου, για την στέγαση των Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου

5. Επανασύνταξη των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής καιπροφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων - μηχανημάτων έργου του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα ενός έτους και ορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου