Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Η πνευματική αυγή

Ὅταν στῶν ἀσώτων τὴν κατοικία  ἡ αὐγή λευκή
Καὶ σανδύκινη κοινωνεῖ   μὲ τὸ τρωκτικὸ Ἰδανικό
 Μές στὸ μισοκοιμώμενο   κτῆνος εἷς ἄγγελος
 Ἑγείρεται μέσῳ τῆς πράξεως μυστηρίου ἐκδικητή.
 Τῶν Πνευματικῶν Οὐρανῶν  τἀπρόσιτο γαλάζιο
 Γιὰ τὸν κατάτροπο ἄνθρωπο  ποὺ ὀνειρεύεται ἀκόμη
 Κ’ὑποφέρει, ἀνοίγεται καὶ βυθίζεται   στὴν ἕλξη
 Τῆς ἀβύσσου.Ἔτσι λατρευτή Θεά,Ὅν λαμπρὸ καὶ καθάριο
 Ἐπὶ τῶν καπνιστῶν κατάλοιπων  ων χαζῶν ὀργίων
 Ἡ ἀνάμνησή σου πιὸ διαυγής πιὸ ρόδινη πιὸ θελκτική,
Οὐτωσί, τὸ σὸν φάντασμα πάντοτε νικητήριο,
μοιάζει, σελαγοῦσα ψυχή,  στὸν ἀθάνατον ἥλιο!
 Charles Baudelaire: Η πνευματική αυγή
(απόδοση: Γ.Α.Σιβρίδης)
ΠΗΓΗ:themermaidtavern.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου