Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΟΚΤΩ(08) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (18/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με τίτλο: "Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων
3. Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών - κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης για τις εργασίες με τίτλο: "Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Αμαρουσίου
4. Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης και , Έγκριση ή μη
κατακύρωσης αποτελέσματος για πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ για ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
5. Eγκριση ή μη Τεχνικών προδιαγραφών , κατάρτιση όρων διακήρυξης και επιλογή του τρόπου εκτέλεσης για την Προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
6. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού πεύκων
7. Υδροδότηση χώρων πρασίνου
8. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. Ιωάννη Ρηγόπουλου)-Έγκριση καταβολής αποζημίωσης
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ
                                              ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου