Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Στις 9:30 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΠΕΝΤΕ (05) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(12/2016)  της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 31 Μαίου, στις 9:30 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Ορισμός Τακτικού Μέλους της Μειοψηφίας κατ' άρθρο 74 παρ. 8 του Ν.3852/2010
2. Αποξήλωση ή μη, περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 68 (ΗΒΗ)
3. Ανάκληση ή μη δύο (2) αδειών στάσιμου εμπορίου
4. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο), της Παναγιώτας Τσιάνα του Κωνσταντίνου, ως νομίμουεκπροσώπου της εταιρείας "ΗΓΕΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ", σε κατάστημα που βρίσκεταιστο Μαρούσι, Ο.Τ. 201Α, στην συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 13 καιΠαλαιολόγου (ισόγειο)
5. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Κομμωτήριο με συνύπαρξη με άλλη εμπορική δραστηριότητα (βιβλιοπωλείο)της Δήμητρας Τσαπαρίκου του Θεοχάρη, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 174, επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 34 (ισόγειο). 
                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου