Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Λευτέρης Μαγιάκης:«Υποθηκευμένο το Μέλλον της πόλης από την Διοίκηση Πατούλη»

                            ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.

Θα μπορούσα σήμερα αντί άλλης τοποθέτησης να επαναλάβω την τοποθέτηση μου στις 16-12-2015 για τον ισολογισμό του 2014 και να μην είμαι εκτός θέματος.
Οι περισσότερες παρατηρήσεις της Ειδικής έκθεσης τακτικού Ελέγχου τότε και σήμερα είναι ακριβώς οι ίδιες.
Επί ένα χρόνο δεν έγινε τίποτε για να βελτιωθεί η οικονομική διαχείριση του Δήμου και να υλοποιηθεί έστω και μία από ένα κατάλογο 15 τουλάχιστον ουσιαστικών παρατηρήσεων που επαναλαμβάνονται επί χρόνια από τους ορκωτούς.
Παρατηρήσεις που αφορούν
τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων,
την τακτοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου,
την βεβαίωση διαφευγόντων εσόδων
την ελαχιστοποίηση των διαχειριστικών κινδύνων που υπάρχουν, την έλλειψη θεσμοθετημένων διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου με εσωτερικές δικλείδες.
Θα παραθέσω μερικές παρατηρήσεις που σε συνδυασμό με τα παραπάνω είναι ενδεικτικές της κακοδιαχείρισης που επικρατεί στα οικονομικά του Δήμου
Το ποσό των προβλέψεων για μελλοντικές απαιτήσεις από το Δήμο από εκκρεμείς διακαστικές υποθέσεις και τη λύση της ΔΕΑΔΑ, ΚΕΑΔΑ, ΑΘΜΟΝΟΝ,ΕΔΕΧΥ, ΑΤΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ είναι πολύ μικρό(3,000) και μελλοντικά θα αυξήσει τη συσσωρευμένη ζημιά του Δήμου
Στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό 12.054 από τη ΛΑΜΔΑ που παραμένει σε δικαστική εκκρεμότητα και είναι αμφίβολο αν εισπραχθεί τελικά

Το ποσό που εισπράχθηκε από τα ανταποδοτικά τέλη το 2015 ανήλθε σε 19.612, ενώ η αντίστοιχη δαπάνη για το ίδιο έτος για τις Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ήσαν 12.959. Δηλαδή σε περιόδους κρίσης εισπράχθηκαν από τους  δημότες 6.6 εκ περισσότερα από όσα σας επιτρέπει ο Νόμος
Ποσό 681 χιλ. που δεν αποδόθηκε στο Δήμο από ENERGA και HELLAS POWER δεν τα έχετε εγγράψει στις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Δήμου
Δεν έχετε εκκαθαρίσει τα έσοδα από την ΕΕΑΑΕ στην περίοδο 2010-2015 που υπολογίζονται σε 900.000 περίπου.
Δεν έχετε βεβαιώσει το τέλος 2% για τη  Eurobank και τη  Lamda Hellas που στεγάζονται στο Golden Hall
Ποσό 178χιλ. για ανταλλακτικά επισκευών οχημάτων δεν καταχωρήθηκαν στην αποθήκη και ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Δεν υπάρχει λογιστική παρακολούθηση των προστίμων που επιβάλλονται από την Πολεοδομία και βεβαιώνονται στη Δ.Ο.Υ
Κάποιος δικαιούται να υποθέσει ‘ότι αυτή η κατάσταση  συντηρείται εσκεμμένα, προκειμένου να υποβαθμίσετε το δημόσιο χαρακτήρα του Δήμου και να ανοίξετε διάπλατα το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες πιστεύετε ιδεοληπτικά.
Αποτελεί μεγάλη αντίφαση ο κ. Δήμαρχος να διεκδικεί μέσω της ΚΕΔΕ αύξηση της συμμετοχής στην Τ.Α στα 8% του ΑΕΠ από 3% που είναι σήμερα όταν ο ίδιος σε ένα Δήμο με πολύ μεγάλα έσοδα σε σχέση με άλλους επί δέκα χρόνια τώρα δεν βελτιώνει την οικονομική διαχείριση, απαξιώνοντας και υποβαθμίζοντας την εικόνα και το κύρος του Δήμου.
Παρόλο που διαγράφηκαν χρέη 25εκ., επιδοτηθήκατε με 25εκ.για ληξιπρόθεσμα, απαλλαγήκατε από πρόστιμα 35εκ.για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και την Εφορία αν συγκρίνετε τα αποτελέσματα του Ισολογισμού του 2006  και αυτά του 2015 έχετε αποτύχει πλήρως.

Συσσωρευμένες ζημίες                       23.801   104.363                     +338,5%
Μακροπρόθεσμες υποχρ.        51787  96793  +86,9%
Βραχυπρόθεσμες Υπ.             45261  37652  -16,0%
Ίδια κεφάλαια                         87814  33730  -61,5%
Με βάση τις παρατηρήσεις των ορκωτών για υπερεκτίμηση της περιουσίας του Δήμου στην ουσία τα ίδια κεφάλαια του Δήμου έχουν εξανεμιστεί.
Στον ισολογισμό επίσης δεν παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τους ιδιοκτήτες των οπίων οι περιουσίες έχουν δεσμευθεί και δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα.
Το μέλλον της πόλης είναι υποθηκευμένο. ΄Εχουν μετακυλιστεί στις επόμενες γενιές οι σπατάλες του παρελθόντος αλλά και οι δικές σας, ειδικά της πρώτης τετραετίας.
Για τα αποτελέσματα αυτά είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.
Οι εργαζόμενοι στις διοικητικές υπηρεσίες κάνουν ότι καλύτερο γίνεται για να την αντιμετωπίσουν μαζί με τη τεράστια σε όγκο γραφειοκρατική δουλειά που τους φόρτωσε ο Καλλικράτης.
Το χειρότερο είναι ότι δεν παραδέχεστε αυτή την κατάσταση. 
Αντίθετα, στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής του Δημάρχου, μιλάτε για νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου.

Η λύση δεν είναι εύκολη με δεδομένες τις μνημονιακές πολιτικές λιτότητας.
Όμως ακόμα και τα μικρά περιθώρια που υπάρχουν για βελτίωση της αύξησης των εσόδων δεν τα αξιοποιείτε.
Δεν έχετε παρουσιάσει κανένα συγκεκριμένο σχέδιο καλύτερης οργάνωσης και αποτελεσματικότητας.
Σπαταλάτε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε μελέτες που οι περισσότερες μένουν στα συρτάρια και δεν επιφέρουν κανένα έσοδο στο Δήμο (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 475.000)
Επαναλαμβάνουμε τα ίδια που προτείναμε πριν ένα χρόνο  και που δεν εφαρμόσατε τίποτε ουσιαστικό στην πράξη
Σοβαρή δουλειά συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και εσωτερικού ελέγχου που προτείνουν οι ελεγκτές.
Διεκδίκηση των συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων, δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, διαφάνεια, έλεγχος, συμμετοχή των πολιτών και στελέχωση των υπηρεσιών με υψηλού επαγγελματικού επιπέδου προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία.
                                       ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
                          Υποθηκευμένο το Μέλλον της πόλης από την Διοίκηση Πατούλη
Το μέλλον της πόλης είναι  υποθηκευμένο από τη διοίκηση Πατούλη, ισχυρίσθηκε κατά την ομιλία του στο δημοτικό συμβούλιο της 15-12-2016 για τον ισολογισμό του 2015, ο επικεφαλής της παράταξης ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, Λευτέρης Μαγιάκης.
Με στοιχεία που κατέγραψαν οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεση τους, απέδειξε ότι σε σχέση με την 31-12-2006, όταν ανέλαβε η διοίκηση Πατούλη και μέχρι και το τέλος του 2015

Οι συσσωρευμένες ζημίες αυξήθηκαν κατά 338,5%
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 86.9%
Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 61,5%
Και όλα αυτά παρόλο που διαγράφηκαν 25εκ. χρέη των Δημοτικών Επιχειρήσεων, επιδοτήθηκε ο Δήμος με άλλα 25εκ. για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους και απαλλάχθηκε από πρόστιμα και προσαυξήσεις προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ύψους 35εκ., σύνολο δηλαδή 85εκ.
Επεσήμανε με στοιχεία την κακοδιοίκηση και την σπατάλη που επικρατεί σήμερα στο Δήμο με ευθύνη της διοίκησης, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιακών παραγόντων.
Παρόλο που οι ίδιες παρατηρήσεις επαναλαμβάνονται από τους ορκωτούς συνεχώς τα τελευταία χρόνια, καμία πρωτοβουλία δεν πάρθηκε από την πλευρά Πατούλη για να διορθωθεί, έστω και το ελάχιστο.
Τόνισε χαρακτηριστικά ότι σε περίοδο κρίσης το 2015, αντί της μείωσης των δημοτικών τελών, εισπράχθηκαν από τους  δημότες 6.6 εκ περισσότερα από όσα  επιτρέπει ο Νόμος.
Αποδόμησε με αυτό τον τρόπο τους ισχυρισμούς της διοίκησης για «νοικοκύρεμα» των οικονομικών του Δήμου.
Κλείνοντας την τοποθέτηση του υπογράμμισε ότι, παρά τη δύσκολη συγκυρία λόγω των μνημονιακών  περικοπών και των δεσμεύσεων του Καλλικράτη, πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει για τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου, αν η διοίκηση δεν ήταν προσκολλημένη στην ιδεοληψία της ιδιωτικοποίησης και της υποβάθμισης του δημόσιου χαρακτήρα του.
                                     «ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου