Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Στις 3:30 μ.μ. η 40η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΔΩΔΕΚΑ(12) θέματα(μεταξύ των οποίων & η συζήτηση & λήψη απόφασης για  την Έγκριση  σύναψης & όρων τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Αμαρουσίου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»), περιλαμβάνει η 40η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου στις 3:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός).
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού ΕσωτερικήςΥπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελ. Τασούλη - Γεωργιάδου)
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ (ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ - ΕΥΘ. ΚΛΑΔΟΥ - ΜΠΙΣΚΙΝΗ) ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 578.918,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)
3. Αντικατάσταση μέλους Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)
4. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αμαρουσίου για το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
5. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ν. Σμύρνης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
6. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.496.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
7. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 71/2016 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ως προς τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2015».
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
8. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, για το έργο παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ανάπλαση παιδικών χαρών Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη», προϋπολογισμού 620.922,42 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
9. Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στις γνωμοδοτικές επιτροπές Λιμεναρχείων χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
10. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) υφιστάμενου Κομβικού Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ (1000099 ΜΤΧ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί κτιρίου στη συμβολή των οδών Πειραιώς 163 και Εχελίδων, στα Κάτω Πετράλωνα, στη Δημοτική Κοινότητα Αθηναίων του Δήμου Αθηναίων, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
11. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 88815/11/23.01.2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία Σταθμού Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. με κωδικό θέσης “1400928 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Χ” που υφίσταται στο ύψωμα Στράτη στο Δήμο Μαραθώνα, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
12. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ3505/7548/9.11.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (κωδικός: 1910 ΣΥΓΓΡΟΥ HUB), ο οποίος είναι εγκατεστημένος επί κτιρίου στη συμβολή των οδών Συγγρού 294 & Αγνώστου Στρατιώτου, στη Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας, του Δήμου Καλλιθέας,
Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 15 - 17
Τ.Κ. 117 43, Αθήνα
Τηλ.: 2132063532, -536, -718, -775
Fax: 2132063533
E-mail: ssona@patt.gov.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου