Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΕΝNΕA (09) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (40/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν & θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Ακύρωση της υπ'αριθμ.183/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια αστικού εξοπλισμού
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016 
3. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης πολυετούς δαπάνης
4. Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης εργασιών και έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκρότηση & Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου»
5. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων» και έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης εργασιών
6. Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ για την ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ που ΑΦΟΡΟΥΝ τους ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
7. Eξέταση πρακτικού αξιολόγησης φακέλου δικαιολογητικών και τεχνικών  προσφορών που αφορά στον επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
8. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ (υπόθεση του κ. Βάγγερ Ιωσήφ)
9. Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου