Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΕΞΙ(6) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (7/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Συμβάσεων Προμηθειών (Ν.4412/2016)
2. Έγκριση ή μη των εργασιών με τίτλο “Εργασίες κλαδέματος υψηλών δένδρων”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
3. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών βασικής υλικής συνδρομής (Βόρειος Τομέας Αττικής / Δήμος Αμαρουσίου)” επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
4. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
5. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ. 2215/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα εργατικών διαφορών)
6. Σύνταξη ή μη όρων διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού, για εξεύρεση και μίσθωση κατάλληλου ακινήτου στην Πολεοδομική Ενότητα "Κέντρου" Αμαρουσίου για τη στέγαση του Λαογραφικού Μουσείου του Δήμου Αμαρουσίου
===================================================
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου