Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Στις 9:30 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΤΕΣΣΕΡΑ (04) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(13/2016)  της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή Ιουνίου, στις 9:30 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Μεταφύτευση δέντρων από την πλατεία Ευτέρπης.
3. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) της ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας "Homeat Ε.Ε." σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 539, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 22(ισόγειο)
4. Έγκριση χορήγησης ή μη άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση ωραρίου έως 03:.00 π.μ., σε κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του Νικηφόρου Φακίνου του Νικολάου, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Θέμιδος αρ. 8.
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου