Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Στις 2:30 μ.μ. η 21η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ

Συνεδριάζει σημερα Τετάρτη στις 2:30 μ.μ. στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης συνεδρίασης είναι τα εξής:
Λήψη απόφασης επί του 2ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
Ενημέρωση και λήψη απόφασης σε σχέση με τις συμβάσεις των εταιρειών μεταφοράς ΕΑΥΜ με τον ΕΔΣΝΑ (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας κ. Τερζής).
Έγκριση Πρακτικού Κλήρωσης και συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και Ελέγχου για τους ΧΥΤΑ στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής, τους αποκαταστημένους ΧΑΔΑ Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» 
ισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2015 
(εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2016 
(εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης, η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμου παλαιοχάρτου Νοτίου-Βορείου & Δυτικού Τομέα» 
(εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Αγρινίου (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής ποσού από οφειλή «HYDROCLAVE HELLAS» & επαναβεβαίωσή του στην «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 
(εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
Λήψη απόφασης επί αιτήματος διαγραφής προσαυξήσεων εταιρείας «MEDICAL WASTE Α.Ε.» (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
Ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με το ζήτημα του ύψους των τόκων υπερημερίας που βαρύνουν τον ΕΔΣΝΑ 
(εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
Aνάθεση σε δικηγόρο για την νομική συνδρομή των Υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ αναφορικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες - επέκτασης - λειτουργίας- επισκευής - συντήρησης Μονάδων Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α’ Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής» 
(εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου