Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Στις 12:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ENNEA (09) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (20/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα  Παρασκευή 10 Iουνίου, στη 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημόσιου Έργου άνω της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π για τη δημοπράτηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ»
3. Σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή ανακυκλώσιμου χαρτιού (έντυπο χαρτί, βιβλία, εφημερίδες) από τις Υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου για χρονικό διάστημα ενός έτους και ορισμός ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας
4. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω διέλευσης απορριμματοφόρων οχημάτων και φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής Οδού
5. Καταβολή αμοιβής και εξόδων σε δικηγόρους για παράσταση στα Δικαστήρια (Ανδρέας Κ. Παπαρρηγόπουλος, υπόθεση: ENERGA και HELLAS POWER)
6. Έγκριση ή μη υποβολής μηνυτήριας αναφοράς κατά αγνώστων (φθορά δημοτικής περιουσίας και κλοπή ποδηλάτων)
7. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. Αυγερινού Αναστάσιου)
8. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση της κ. Γιαννακοπούλου Αγγελικής)
9. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ' αριθμ. 86/2016 διαταγής πληρωμής της κας Ειρηνοδίκου Αμαρουσίου - Υπόθεση Ελένης Αλ. Τσουκλείδου 
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου