Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ(19) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (10/2016), του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 7  Ιουνίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 15ης και 16ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. << Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και
Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου >> οικονομικού έτους 2016
2. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Χατζηγιάννη Σωτηρία)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Πατσουρή Φλωράννα)
4. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με τηνεπωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
5. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευήςαυτοκινήτων, οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων
6. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου"Διανοίξεις - Διαμορφώσεις οδών στο Δήμο Αμαρουσίου" (αρ. μελ. 19/2013)
7. Τροποποίηση της με αριθ. 327/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
8. Τροποποίηση της με αριθμό 115/2016 απόφασης Δ.Σ. Αμαρουσίου
9. Τροποποίηση της με αριθμό 116/2016 απόφασης Δ.Σ. Αμαρουσίου
10. Έγκριση ή μη ανανέωσης παραχώρησης κτιρίου όπου στεγάζεται το Κέντρο Στήριξης Παιδιούκαι Οικογένειας του Συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού" και βρίσκεται επί των οδώνΣτουντίου & Γκλιάτη 2 στο Μαρούσι
11. Διενέργεια ή μη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εύρεση κατάλληλων ακινήτων για τηνστέγαση:
1) του 11ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου
2) για την στέγαση του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, Πρότυπου ΠειραματικούΛυκείου, ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων
12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη προμήθεια λογισμικού, ειδών πληροφορικής,κλπ και συγκεκριμένα για τα είδη των ομάδων: 8 (υλικά αναβάθμισης υπολογιστών), 9(Σαρωτής εγγράφων), 10 (Οθόνη Η/Υ), 11 (Λοιπά είδη Πληροφορικής), 13 (Πολυμηχάνημασχεδίων) και 15 (Ψηφιακή υπογραφή)
13. Έγκριση ή μη μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου όπου θαστεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου και έγκριση ή μη αποζημίωσης χρήσηςμισθίου κτιρίου όπου στεγάζεται σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο έως και την ανάδειξημειοδότη.
14. Σύσταση Ομάδας Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αμαρουσίου
15. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας τριών (3)μηνών για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής προστασίας (πυρασφάλεια)
16. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.55 /03-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την τροποποίηση της πρώτης(1ης) αναμόρφωσης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης οικονομικού έτους2016.
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της υπ΄αρ.56/03-06-2016 απόφασης του Δ.Σ. τηςΚοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμαρουσίου, που αφορά την τροποποίηση της πρώτης(1ης) αναμόρφωσης του Ετήσιου Προϋπολογισμού της Επιχείρησης οικονομικού έτους 2016.
18. Έγκριση ή μη της 78/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Αποξήλωσηή μη, περιπτέρου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 68 (ΗΒΗ)"
19. Έγκριση ή μη της 79/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: "Ανάκληση ήμη δύο (2) αδειών στάσιμου εμπορίου"
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου