Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

Στις 11:00 π.μ. η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου»

ΕΝΝΕΑ(09) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(23/2016) της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 27 Οκτωβρίου, στις 11:00  π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση η μη Χωροθέτησης θέσης μνημείου αφιερωμένου στην μνήμη του Ν. Καπετανίδη.
2. Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής
3. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ) του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΒΟΒΛΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΟΒΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 605, επί της οδού Στρατηγού Ρογκάκου, αρ. 15(ισόγειο)
4. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, "Κομμωτήριο" της Ελένης Παλπάνη του Αλέξανδρου, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, O.T. 483, επί της οδού Μαραθωνομάχων, αρ. 1, (ισόγειο μέχρι 80 τ.μ. ανά ανεξάρτητη πολεοδομική ιδιοκτησία)
5. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ψητοπωλείο), του Γεωργίου Βασδέκη του Ιωάννη, ως νομίμου εκπροσώπου της υπό σύσταση εταιρείας "Γ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 73, επί της οδού Περικλέους, αρ. 42 (ισόγειο)
6. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΟΥΣΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΜΑΡΟΥΣΗ Ο.Ε.”, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. Γ1006, επί της Πέλικα, αρ. 64 (ισόγειο)
7. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΑΤΖΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "ΜΑΓΕΙΡΙΚΟΝ – ΗΛΙΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 539, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 22 (ισόγειο Κ16-17)
8. Έγκριση της υπ' αριθμ. 19/2016 και αριθμό πρωτ. 026555/13-06-2016 άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα, η οποία αντικαθιστά την υπ΄ 13/2016 και αριθμό πρωτ. 015339/04-04-2016 άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος, και χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε κατάστημα "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ως εκπροσώπου της εταιρείας "ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Α.Ε.", που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αρ. 35, στο 3ο επίπεδο του Εμπορικού Κέντρου " The Mall Athens"
9. Χορήγηση ή μη, αντικατάστασης της 13/2015 και αριθμ. πρωτ. 019733/28-04-2015 άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία έτη και παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., λόγω αλλαγής της επωνυμίας και της νομικής μορφής της εταιρείας και της αποχώρησης του ενός, εκ των δύο, νομίμου εκπροσώπου, σε κατάστημα "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΓΟΥΡΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας "Α. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 87-89
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                         ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου