Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

EΝΔΕΚΑ (11) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (37/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Έκθεση Εσόδων - Εξόδων Γ' τριμήνου οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Αμαρουσίου
3. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
4. Aναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2017
5. Απευθείας ανάθεση ή μη της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: 
"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
6. Συνέχιση εργολαβίας με τίτλο: 
"ΑΠΟΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α" κατόπιν της από 09.05.16 απόφασης αποδοχής της αίτησης του Αναδόχου για διάλυση της σύμβασης, κατ' εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008).
7. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ. 1167/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εργατικές διαφορές)
8. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' αρ. 388/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών
9. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ(Υποκατ/μα Αμαρουσίου)
10. Έγκριση ή μη αποδοχής δωρεάς
11. 'Εγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 557, της περιοχής "Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1006α κατόπιν εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση Παππή Κυριακή και Παππή Ευαγγελία) Φ. 3125
                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου