Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Στις 9:30 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΕΞΙ(06) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(20/2016) της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, στις 9:30 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (πληροφοριακή πινακίδα) στη Διαδημοτική Οδό Στρ. Α. Παπάγου
2. Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης για όχημα χρηματαποστολής
3. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (εστιατόριο), του Νικόλαου Κωνσταντινίδη του Σπυρίδωνα, ως νόμιμος εκπρόσωπος της υπό σύσταση εταιρείας "Σ.Κ.Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε." σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 214, επί της οδού Δημητρίου Ράλλη, αρ. 18 και Δημητρίου Μόσχα αρ. 35. (ισόγειο)
4. Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 28/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία έτη και παράταση ωραρίου έως τις 03:00 για κατάστημα της εταιρείας "Α. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.", νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αργύριο Σγουράκη, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Βασ. Σοφίας, αρ. 87-89
5. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα, εντός του καταστήματος, "ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ" του Γρηγορίου Κωνσταντινίδη του Λαζάρου, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας Γρ. Κωνσταντινίδης Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρεία Παραγωγής και Παρασκευής Ειδών Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Κηφισίας αρ. 76 (Α΄φάση)
6. Χορήγηση ή μη, άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για τρία έτη και παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε κατάστημα " ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ" του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 17
                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                         ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου