Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Στις 3:30 μ.μ. η 17η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΤΡΙΑ(03) θέματα περιλαμβάνει η  17η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 11 Μαΐου στις 3:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός).

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Συζήτηση με θέμα : 
«Δασικοί Χάρτες [Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α’/1979) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α’/2017)] και ισχύει».
2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο έργο με τίτλο: 
«SafePark: Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας για πτώση δένδρων και τμημάτων δέντρων σε χώρους αστικού πρασίνου» στο πλαίσιο του προγράμματος:
Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»” του Επιχειρησιακού προγράμματος: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).
Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου
3. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο έργο με τίτλο: «Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων» στο πλαίσιο του προγράμματος:
Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού προγράμματος: 
ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Β. Λάσκαρη - Κρασοπούλου
                                  =====================================
                                                      Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
                                      Τηλέφωνα: 213 2063501, 210 6993404, 213 2063807
                                            Fax: 213 2063513e-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου