Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Στις 10:00 π.μ. η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου»

ΠΕNTE(05) θέματα περιλαμβάνει η Τακτική συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου» (8/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 8 Μαϊου στις 10:00  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ855 περιοχής "Άγιος Θωμάς" του Δήμου μετά από επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία "Μακαρώνα" - Εξέταση ενστάσεων. 
2. Επανέγκριση με Προεδρικό Διάταγμα της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης περιοχής
"Ελληνική Παιδεία" του Δήμου Αμαρουσίου. 
3. Έγκριση ή μη δύο (2) θέσεων στάθμευσης για υπηρεσιακά οχήματα έμπροσθεν της εισόδου του Δημαρχιακού Μεγάρου. 
4. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια-Μπαρ)", του κου
Μητούση Χρήστου του Δημητρίου, σε κατάστημα που βρίσκεται, στο Μαρούσι, στο Ο.Τ. 164,
επί της οδού Σπ. Λέκκα 4
5.
1. Ανάκληση της υπ' αριθ. 156/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής λόγω μη
αναφοράς, εκ παραδρομής, της επωνυμίας της εταιρείας "Αττικα Πολυκαταστήματα ΑΕ" και
2. "Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος, της εταιρείας "ATTIKA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.
005628201000 και νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Κούκουτσα Ηλία για "Επιχείρηση περιποίησης
άκρων (μανικιού-πεντικιούρ), (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί
της οδού Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α στον ισόγειο χώρο εντός ATTΙCA,, στο επίπεδο 0 του
εμπορικού και επιχειρηματικού συγκροτήματος "GOLDEN HALL".
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                            ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                          ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου