Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Στις 9:00 π.μ. η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου»

ΔΥΟ(2) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (6/2017) της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Απριλίου, στις 9:00  π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής.
2. Έγκριση ή μη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                             ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου