Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

Στις 12:00 το μεσημέρι η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΠΕΝΤΕ (05) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (39/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
3. Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, Σταμούτσου Ζωή, σε σεμινάριο
4. Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 1190/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (Υπόθεση Αγγελικής Κολοβού)
5. Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού τόκων υπερημερίας δυνάμει της υπ' αριθμ.
1965/2015 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (Υπόθεση Ηλία Κατσαφάνα, Αθανασίου Κορτέση, Βασιλείου Κόκκινου)
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                       ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου