Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Αναγκαία η εκπόνηση ΜΠΕ για ολόκληρο το κτίριο Μυτιληναίου, δηλώνει η «ΕΝΟΤΗΤΑ»

Κατατέθηκαν  την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου από δημοτικούς συμβούλους και μέλη της παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι απόψεις σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την επέκταση κτιρίου στην οδό Αρτέμιδος 8 στον Παράδεισο Αμαρουσίου.
Το κτίριο ανήκει σε εταιρία του ομίλου Μυτιληναίου & προβλέπεται η ανέγερση επιπλέον των υπαρχόντων 5000 τ.μ και η κατασκευή υπόγειου γκαράζ χωρητικότητας περίπου 270 θέσεων.
Σύμφωνα με το κείμενο που κατατέθηκε, για ένα έργο μεγάλης εκτάσεως όπως το συγκεκριμένο, κρίνεται απολύτως αναγκαία η υποβολή και έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Επισημαίνεται πώς  μόνο μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της πολυποικιλότητας τω χρήσεων γης, της άναρχης δόμησης και της μεγάλης συγκέντρωσης εμπορικών χρήσεων γης.
Τονίζεται επίσης πώς η ΜΠΕ πρέπει να εκπονηθεί για ολόκληρο το  έργο και όχι μόνο για την επέκταση του ώστε να εκτιμηθούν συνολικά οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Οι περιβαλλοντικές συνέπειες του έργου πρέπει να υπολογιστούν με βάση  ακριβή στατιστικά στοιχεία και μια επαρκή εμπεριστατωμένη μελέτη.
Η επέκταση του κτιρίου συνεπάγεται δόμηση στα 31.000 τ.μ και διέλευση υπερπληθώρας αυτοκινήτων επισκεπτών και εργαζομένων. 
Ο επιπλέον οικοδομικός και κυκλοφοριακός φόρτος αναμένεται να προκαλέσουν μεγαλύτερη επιβάρυνση του οικιστικού ιστού, ο οποίος ήδη έχει υποστεί ανεπανόρθωτα πλήγματα.
Η «ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ» ζητά η ΜΠΕ να ποσοτικοποιήσει την βλάβη του περιβάλλοντος φυσικού και ανθρωπογενούς, ώστε να είναι δυνατή η λήψη μέτρων, που ελαχιστοποιούν την βλάβη που μέλλει προκληθεί.
Επίσης κρίνει απολύτως απαραίτητο, να μην προχωρήσει η έγκριση οιασδήποτε κυκλοφοριακής μελέτης  χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμαρουσίου με δεδομένο, πώς όλοι οι δρόμοι που αναφέρονται στη ΜΠΕ ανήκουν στο οδικό δίκτυο του Δήμου. 
                             «ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ»
============================================================
                     ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
                                  «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
     ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΡ. 8 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ»
Αναρτήθηκε προς διαβούλευση  ΜΠΕ  του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΡ. 8 ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ».
Επί της μελέτης αυτής  έχουμε να θέσουμε υπόψη  της αρμοδίας επιτροπής τα κάτωθι:
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο που μέλλει αναγερθεί αποτελεί  προσθήκη νέου κτηρίου  ακινήτου που έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου που  εκτείνεται μεταξύ των οδών Αιγιαλείας,  Αρτέμιδος Παραδείσου και Επιδαύρου στο Μαρούσι Αττικής και στην Π.Ε «Παράδεισος » Αμαρουσίου .Το όλο κτήριο (κύριοι και βοηθητικοί χώροι) μετά την τελευταία προσθήκη για την οποία ζητείται η έγκριση της ΜΠΕ  φαίνεται πως θα έχει εμβαδό  περί τα 31.000 τ.μ  εκ των οποίων 11.899,21 τ.μ θα αποτελούν χώρους κυρίας χρήσεως  με χρήση γραφείων και  επίσης θα κατασκευασθούν τρεις όροφοι υπογείων  χώρων σταθμεύσεως συνολικής χωρητικότητας  290  οχημάτων  και 34 δικύκλων  και υπαίθριος χώρος στάθμευσης 25 αυτοκινήτων. Λόγω της συνολικής επιφανείας του  (περί τα 31.000 τ.μ ) το κτήριο αυτό   κατά την Υ.Α 1958/2012 ,ως αυτή τροποποιήθηκε με την ΥΑ /ΔΙΠΑ/οικ /37674/2016 εμπίπτει στην κατηγορία  της ομάδας 6  και στα έργα με α/α 22 κι αυτό βέβαια αν θεωρηθεί σίγουρο ότι η χρήση του νέου κτηρίου θα είναι αυτή των γραφείων και συναφούς χρήσης προς εξυπηρέτηση των γραφείων αυτών. Οι δε θέσεις σταθμεύσεως θα πρέπει να δεσμευθούν ότι θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το υπαλληλικό προσωπικό των γραφείων και των επισκεπτών των γραφείων .
Επειδή πρόκειται λοιπόν για ένα μεγάλης εκτάσεως έργο απαιτείται να υποβληθεί και εγκριθεί ΜΠΕ, με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον  που λόγω της πολυποικιλότητος των χρήσεων γης, της άναρχης δόμησης  και της μεγάλης συγκέντρωσης  εμπορικών χρήσεων  γης και υπερμεγεθών κτηρίων  έχει επιβαρύνει το περιβάλλον  και τη μορφολογία  της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Σημειωτέον δε είναι ότι η ΜΠΕ  θα πρέπει να εκπονηθεί για το σύνολο του έργου και όχι μόνο για την επέκταση αυτού, αφενός μεν διότι τέτοιας μορφής έργα πρέπει να κρίνονται στο σύνολο τους, αφετέρου δε  ποτέ για το υπόλοιπο κτήριο δεν είχε εκπονηθεί ΜΠΕ   και τέλος επειδή πρόκειται για ένα ενιαίο κτήριο που συνολικά πρέπει να  αποτυπωθεί ποια είναι η επίπτωση του στο περιβάλλον , ώστε να αντιμετωπισθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Στην περιοχή επικρατεί πέραν της άναρχης δόμησης και των μεγάλων δομικών φορτίων (ΜΣΔ ,κτήρια Βωβού κτήρια γραφείων κλπ)    μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος  και  παρενόχληση της κυκλοφοριακής ροής   λόγω των εγκατεστημένων  στους παρόδιους χώρους,  χρήσεων γης  και συνεχούς προσβάσεως σε αυτές . Οι δε δημοτικοί δρόμοι όπισθεν της Λ. Κηφισίας μικρού εύρους στο σύνολο τους, αδιάνοικτοι σε κάποιους χώρους τους, δεν είναι δυνατόν να απορροφήσουν την κίνηση ούτε να την διοχετεύσουν προς άλλες κατευθύνσεις. Περαιτέρω δε η στάθμευση γίνεται  κυρίως στον παράπλευρο της Λ.Κηφισίας , άναρχα επί των πεζοδρομίων και όπου τυχόν υφίστανται  κοινόχρηστοι χώροι παραβιάζοντας πολλές φορές λόγω της αδιέξοδης κυκλοφορίας την κίνηση των τροχοφόρων δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση στην περιοχή.
Με δεδομένη την αύξηση της κίνησης στην Λ.Κηφισίας, τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και την ύπαρξη του ποδηλατοδρόμου  στην οδό Παραδείσου, θα πρέπει να  ληφθεί σοβαρά υπόψη ο  νέος  οικοδομικός φόρτος των 5000 τ.μ και των τουλάχιστον 290 αυτοκινήτων  (που σημειωτέον δεν έχουν  καταγραφεί με ποια συχνότητα θα κινούνται ημερησίως  ) πως και από ποιους δρόμους θα διοχετεύεται  στο κεντρικό οδικό άξονα της Λ. Κηφισίας, αν από τις προτεινόμενες οδούς Παραδείσου και Αιγιαλείας  είναι πλέον αδύνατη η πρόσβαση και άλλες δεν υπάρχουν στην περιοχή , ο δε οικιστικός ιστός έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από όλον αυτόν τον κυκλοφοριακό φόρτο και είναι αδύνατον πλέον να εξυπηρετήσει ακόμα και τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.
Συγκεκριμένα η οδός Παραδείσου κατά τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Δήμου Αμαρουσίου  έχει φορά προς ανατολάς από την Επιδαύρου και μετά και επομένως η έξοδος του νέου κτηρίου  προς Κηφισίας είναι αδύνατη και θα πρέπει να άγει προς Αρτέμιδος όπου  για να βγει στην Λ. Κηφισίας θα πρέπει να διοχετευθεί από την οδό Επιδαύρου που πέφτει όχι στην Λ.Κηφισίας, αλλά στον παράδρομο αυτής .
Όσο δε για την έξοδο του γκαράζ  προς την οδό αυτή βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ποδηλατόδρομο της  Παραδείσου και Άλσους με αποτέλεσμα να μην δύναται να εξυπηρετήσει την έξοδο εκτός και αν ακυρωθεί ο ποδηλατόδρομος αυτός.
Κατά την συνολική δε έκταση αυτού του έργου πρέπει να κριθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος  σε θόρυβο και ρύπους με δεδομένη πλέον την δόμηση στα 31.000 τ.μ  και την διέλευση μιας υπερπληθώρας αυτοκινήτων   επισκεπτών και εργαζομένων  με βάση στατιστικά στοιχεία  και επαρκή και εμπεριστατωμένη μελέτη , που σαφώς  προκαλούν ρύπους υπερπολλαπλάσιους  , υδρατμούς, καυσαέρια,  σκόνες  και πολλαπλασιασμό του θορύβου στην περιοχή . Φυσικά στην φάση κατασκευής  αυτά τα φαινόμενα θα αυξηθούν και  θα δυσχεράνουν ακόμα περισσότερο την λειτουργία της εν γένει περιοχής.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε  ότι επειδή είναι αναγκαία η μείωση του πρασίνου στο ακίνητο , αφού επί του ακαλύπτου θα ανεγερθεί κτίσμα 5000 τ.μ περίπου, στον υπόλοιπο χώρο θα πρέπει το εναπομείναν πράσινο να καλύψει την μείωση του πρασίνου εξισορροπώντας κατά το δυνατόν την έλλειψη πρασίνου καταρχάς  στο ακίνητο  και  κατ ΄επέκταση στην εν γένει  περιοχή , όπου η έλλειψη πρασίνου είναι δραματική
                                                            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ :
1. Η υπό κρίσιν ΜΠΕ πρέπει  επί ποινή ακυρότητας να εκπονηθεί για το σύνολο του έργου και όχι για το υπό κατασκευήν έργο και να ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες από τις αρμόδιες αρχές.
2. Η ΜΠΕ εν συνόλω να ποσοτικοποιήσει  την βλάβη του περιβάλλοντος και του φυσικού και του ανθρωπογενούς    (κυκλοφοριακό φόρτο, ρύπους κλπ ) , ώστε να είναι δυνατή η  λήψη  μέτρων που ελαχιστοποιούν την βλάβη  που μέλλει προκληθεί.
3. Προ της εγκρίσεως της ως προς την προτεινόμενη κυκλοφοριακή μελέτη  εισόδου και εξόδου  των αυτοκινήτων για την όδευση τους προς την Λ. Κηφισίας  να ληφθούν υπόψη οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της Π.Ε Παραδείσου και το βιοκλιματικό  έργο του ποδηλατοδρόμου και να ορισθεί νέα ίσης  δυνατότητας ρύθμιση , η οποία όμως δεν θα  επιβαρύνει την υπόλοιπη περιοχή αμιγούς κατοικίας  .
Να μην εγκριθεί οιαδήποτε κυκλοφοριακή μελέτη αν δεν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμαρουσίου δεδομένου ότι όλοι οι δρόμοι που αναφέρονται στη ΜΠΕ  (Αρτέμιδος, Αμαρυσίας Αρτέμιδος, Παραδείσου, Επιδαύρου, Αιγιαλείας, Φραγκοκλησσιάς) ανήκουν στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αμαρουσίου.
4.Να αυξηθεί το πράσινο στην μη δομουμένη  επιφάνεια του ακινήτου ώστε να εξισορροπηθεί η έλλειψη πρασίνου τόσο στο ακίνητο , όσο και στην περιοχή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου