Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Στις 9:00 π.μ, η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

ΠΕΝΤΕ (05) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης(09/2016)  της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 12 Απριλίου, στις 9:00 π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 344-345, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 119, εντός κτιρίου "Forum" (ισόγειο)
2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, "Κουρείο" του Ευστάθιου Παπανδρέου του Ιωάννη, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, O.T. 195, επί της οδού Αγίας Ελεούσης, αρ. 62, (ισόγειο).

3. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ) τουΙωάννη Καστορίνη του Πέτρου, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 500, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου, αρ. 8 (ισόγειο).
4. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) του Παναγιώτη Τσινταβή του Γεωργίου, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 212, επί της οδού Μ. Μπότσαρη, αρ. 2 (ισόγειο)
5. Χορήγηση ή μη, άδειας χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος και παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε κατάστημα "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ)" της Βασιλικής Δρε του Ιωάννη, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα αρ. 19-21
                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΒΑΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου