Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΔΕKΑΤΡEΙΑ(13) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (13/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 12 Απριλίου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
3. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων πολυετών δαπανών
4. Έγκριση συμμετοχής της υπαλλήλου, Ποντίκη Ιωάννας - Ευαγγελίας, σε σεμινάριο.
5. Κατακύρωση ή μη αναδόχου για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ"
6. Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
7. Σύνταξη όρων διακήρυξης για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
8. Ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθμόν 319/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και νέα λήψη απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση ή μη της προαναφερθείσας μελέτης
9. Έκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας εδαφικής εκτάσεως στο Ο.Τ. Γ 557, της περιοχής "Κάτω Ψαλίδι" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1006α κατόπιν εκδόσεως δικαστικών αποφάσεων (υπόθεση Παππή Κυριακή και Παππή Ευαγγελία) Φ. 3125
10. Eγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης και αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου που αφορά σε απαλλοτρίωση εδαφικής έκτασης στο ΟΤ 99 - Υπόθεση Γεωργίου Μιχαήλ Κοντορούπη
11. Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού αποζημίωσης βάσει δικαστικής απόφασης στον Αποστολόπουλο Ιωάννη.
12. Eγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας - ΟΤ 977 - Υπόθεση Άννας Δρακωνάκη
13. Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το οικονομικό έτος 2016 σε δικαστικό επιμελητή
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                               ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου