Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Η θέση του Συλλόγου Πολυδρόσου για την μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Ακακιών

Στην αυριανή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί & θα αποφασιστεί η έγκριση ή ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για την μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Ακακιών, στο Μαρούσι.
Η μετατόπιση, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Πολυδρόσου Αμαρουσίου, κρίνεται απαραίτητη καθώς όπως επισημαίνουν, «λόγω του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων» το πλάτος του πεζοδρομίου στο εν λόγω σημείο μειώθηκε»,.
Η μετατόπιση αυτή, υποστηρίζουν, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με έξοδα του ιδιοκτήτη.
Ο Σύλλογος Κατοίκων Πολυδρόσου προκειμένου  να μην  παρακωλύεται η ομαλή διέλευση πεζών και να εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις προτείνει για το θέμα:
α.Τη μετατόπιση του περιπτέρου στη νέα θέση ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών στα πεζοδρόμια των οδών Φραγκοκκλησιάς και Ακακιών.
β.Την αντικατάσταση του σώματος του περιπτέρου το οποίο βρίσκεται στη θέση αυτή για περισσότερο από 25 χρόνια, με άλλο σύγχρονου τύπου βελτιωμένης αισθητικής με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κατάλληλου μεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών του αναγκών καθώς και τη σχετική σήμανση ως «ηλιακό περίπτερο». 
Οι προδιαγραφές αυτές είναι συμβατές με τα χαρακτηριστικά της  βιοκλιματικής αναβάθμισης της γειτονιάς στα πλαίσια του υλοποιημένου έργου.
γ.Επειδή η μετατόπιση του συγκεκριμένου περιπτέρου κρίνεται αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος η σχετική δαπάνη μετατόπισης, αντικατάστασης του σώματος με άλλο νέου τύπου «ηλιακού περιπτέρου», να βαρύνουν τον Δήμο επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση.
Από το απόσπασμα του δημοσιευμένου σχεδίου του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων» της συγκεκριμένης διασταύρωσης οδών, προκύπτει ότι το περίπτερο δεν απεικονίζεται αν θα έπρεπε γιατί κατά τον χρόνο εκπόνησης του και μέχρι σήμερα βρίσκεται στην ίδια θέση. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου