Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΠΕΝΤΕ (05) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (43/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016 και έκδοση τακτοποιητικών ενταλμάτων
3. Ακύρωση ή μη επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων

4. Έγκριση ή μη κατακύρωσης αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια δένδρων, θάμνων, εποχιακών φυτών,σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα» και έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προμηθειών
5. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου του Δήμου Αμαρουσίου ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατ' άρθρο 244 παρ. 5 Ν. 3852/2010_Υπόθεση Ιωάννου Καραμεσούτη του Δημητρίου
                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                   ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου