Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

Στις 10.30 π.μ. η συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ

Δέκα τέσσερα θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη  της συνεδρίασης του Δ.Σ της ΚΕΔΕ, η οποία θα διεξαχθεί στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της Ενωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι ο ψηφισθείς Κρατικός Προϋπολογισμός 2017, το υπό συζήτηση στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης και συνοχής, οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθώς και ο προϋπολογισμός της ΚΕΔΕ για το 2017.
Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
2Ενημέρωση Προέδρου.
3Συζήτηση επί του ψηφισθέντος Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2017.
Εισηγητές: Οι κ.κ.  Γ. Πατούλης(Πρόεδρος ΚΕΔΕ) &  Α. Καστρινός(Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α).
4Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου με θέμα: «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του Ν.4387/2016 (Α’ 85)» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Εισηγητής: Ν. Χιωτάκης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ-Δημ. Σύμβ. Κηφισιάς
5Θεσμικά ζητήματα:
α)Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία
β)Παράταση διοικητικής υποστήριξης από το Δήμο της έδρας του Νομού.
Εισηγητής:  Γ. Καραγιάννης, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ
γ)Παράταση προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
Εισηγητής: Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
6►Ψήφιση διάταξης νόμου για τη λύση Κοινωφελών Επιχειρήσεων, ΔΕΥΑ και Α.Ε. των Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.
7►Προσδιορισμός ύψους εισφορών που θα αποδοθούν στην ΚΕΔΕ από τους ΚΑΠ για το 2017.
Εισηγητές: Α. Καστρινός(Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών Ο.Τ.Α.) &  Ε. Πάνου(Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ)
8Αναμορφώσεις προϋπολογισμού 2016.
Εισηγητές:Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ &
- κα Α. Τζαγκαράκη,  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικών
Υπηρεσιών
9►Έγκριση προϋπολογισμού 2017.
Εισηγητές: Ε. Πάνου(Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ) & Α. Τζαγκαράκη(Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών).
10►Επισημάνσεις-προτάσεις της ΚΕΔΕ για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εισηγητές:Σ. Χιονίδης(Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και
Περιβάλλοντος) &  Α. Λαγουδάκη(Σύμβουλος ΚΕΔΕ)
11►Επισημάνσεις-προτάσεις της ΚΕΔΕ για το σχέδιο νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Εισηγητές: Σ. Χιονίδης(Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και
Περιβάλλοντος) &  Α. Λαγουδάκη,  Σύμβουλος ΚΕΔΕ
12►Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
13►Ορισμοί εκπροσώπων
14►Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου