Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

«ENOTHTA»:Δέκα βασικοί λόγοι για να απορριφθεί η ΣΜΠΕ του ΕΧΣ για το Mall

Δέκα Βασικοί Λόγοι για να απορριφθεί η Στρατηγική Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου  Τμήμα Π.Ε 6&17 του ΓΠΣ Αμαρουσίου Αττικής
1Σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 170225/6-12-2014 του ΥΠΕΚΑ  θα έπρεπε να καθορισθεί η ζώνη άμεσης επιρροής του ΕΧΣ σε ακτίνα τουλάχιστον ενός χιλιομέτρου από το Mall.  
Να περιλαμβάνει τουλάχιστον & τις Π.Ε  Ψαλίδι-Πέλικα  και Εργατικών Κατοικιών, που απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα από το αυθαίρετο και παράνομο κτίριο. Αντί για αυτό η ζώνη άμεσης επιρροής περιορίζεται προς βορρά μόνο μέχρι την Αττική οδό.
2►Ο μελετητής του φορέα (LAMDA)  δεν λαμβάνει υπόψη τους πραγματικούς πολεοδομικούς φόρτους  στη Λ. Κηφισίας λόγω μεταφερόμενου συντελεστή δόμησης (ΣΔ), αλλά και από μεγάλα Εμπορικά Κέντρα,  Ιδιωτικά Νοσοκομεία ,Golden Hall, Helexpo, Κέντρο Γραπτού Τύπου, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Παιδείας, Σταθμό Νερατζιωτίσσης, Αττική Oδό κλπ., και μελλοντικούς οικοδομικούς όγκους στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Δηλαβέρη κλπ. Επιπλέον δεν έχουν υπολογισθεί οι νέες χρήσεις γης λόγω  του Π.Δ  του 2012  οι οποίες είναι ακόμα πιο επιβαρυντικές για την υπό κρίση περιοχή. 
Θα έπρεπε  στη ζώνη άμεσης επιρροής να υπολογισθεί το  περιβαλλοντικό ισοζύγιο  όχι από  τις ιδεατές επιβαρύνσεις αλλά από τις πραγματικές  και από όσες πρόκειται να εγκατασταθούν.


3Δεν αποτυπώνονται ορθά οι όγκοι  ώστε να κριθεί στο σύνολο της  ποια είναι η δόμηση  του υπό κρίσιν έργου (Mall)  και  ποια είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση  στις όμορες περιοχές. Δεν έχουν αποτυπωθεί τα τρία υπόγεια του εμπορικού κέντρου (Mall) , όπως δεν έχουν αποτυπωθεί και οι πλάγιες αποστάσεις από τα όρια του οικοπέδου , ούτε υφίσταται κάποιο ελεγμένο  διάγραμμα κάλυψης  από δημόσια αρχή.
4►Ο μελετητής του φορέα (LAMDA) αφήνοντας εκτός ζώνης επιρροής τις Π.Ε Ψαλιδίου και Εργατικών Κατοικιών απέχει πλέον από το να κρίνει συνολικά την κυκλοφοριακή επιβάρυνση  των ομόρων περιοχών από το σύνολο των επιβαρύνσεων που δρουν αθροιστικά στην περιοχή.
5Το ΕΧΣ εκτείνεται σε 202 στρέμματα γης, όμως η περιοχή αυτή δεν έδωσε εισφορά σε γη και χρήμα. 
Επομένως αν είχε δομηθεί  ως αμιγής κατοικία και με συντελεστή 0,8 θα είχε αποδώσει εισφορά σε γη  περίπου της τάξεως του 50 % της εκτάσεως, ήτοι   θα έπρεπε να έχει αποδοθεί έκταση για κοινωφελείς και κοινοχρήστους χώρους περί τα 100 στρέμματα,  έκταση που ελλείπει από τους υπολογισμούς  του φορέα. Επιπλέον δε στους χώρους που προσμετρώνται είναι οι ιδιωτικοί κοινόχρηστοι χώροι της ΗΛΙΔΑΣ και μέρος του ρέματος του Αγίου Θωμά , που αποτελεί δημόσια έκταση και επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος του ΕΧΣ και να κριθεί ως αδόμητος χώρος.
6►Δεν έχει προβλεφθεί μελέτη κυκλοφοριακή και περιβαλλοντικού αποτυπώματος θορύβου , που θα αποτυπώνει συνολικά την επιβάρυνση της περιοχής τόσο από την Αττική οδό και τις χρήσεις  των κτηρίων του ΕΧΣ, αλλά ούτε  για τον συνολικό θόρυβο που αποτυπώνεται από την επιβάρυνση  από τις λοιπές υπερτοπικές χρήσεις.
7Ο συντελεστής δόμησης (ΣΔ)  στο (Mall) είναι 1,9.  
Αυτό το μέγεθος θα πρέπει να κριθεί αυτοτελώς, ώστε να καλυφθεί  στο διηνεκές το περιβαλλοντικό έλλειμμα που έχει προκαλέσει η ανέγερση του εμπορικού κτηρίου με χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. 
Σχετικά με αυτό θα πρέπει να κριθούν παράμετροι όπως η θέαση των ομόρων περιοχών, ο δομούμενος όγκος, η απόσταση του κτηρίου από την Αττική οδό, οι χρήσεις γης, η έλλειψη πρασίνου  στο Ο.Τ 17 και η φύτευση σε αυτό. 
Κατά τον ίδιο τρόπο να αποτυπωθεί και το περιβαλλοντικό έλλειμμα από την ανέγερση του κτηρίου πρώην «Αγγελοπούλου».
8►Ο φορέας του έργου (LAMDA)  θέλοντας να εξισορροπήσει  το περιβαλλοντικό έλλειμμα που προκάλεσε  λαμβάνει περιβαλλοντικό ισοζύγιο από αδόμητους χώρους της ΑΣΠΑΙΤΕ  & ΟΑΚΑ, το ρέμα του Αγίου Θωμά, ως και τον κοινόχρηστο χώρο από την Π.Ε του Αγίου Θωμά , χώρους που αφενός μεν είναι άλλοι δημόσιοι, άλλοι  δημόσιοι με άλλο χαρακτήρα και άλλοι κληροδοτήματα που θα έχουν πλέον άλλες χρήσεις και δεν είναι δυνατόν να συνυπολογισθούν  στην μη δομούμενη έκταση της περιοχής που κρίνεται κατά το ΕΧΣ. 
Επιπλέον είναι παράτυπη η κατ΄αυτόν τον τρόπο εκπόνηση του ΕΧΣ  διότι  η έκταση που εξετάζεται στην ΣΜΠΕ δεν είναι ενιαία, διότι διακόπτεται από το ρέμα του Αγίου Θωμά.
9Δεν  λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του κτηρίου αυτού(Mall) στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων του παραδοσιακού κέντρου της πόλης ,αλλά και των ομόρων Δήμων.
10►Οι προτάσεις του φορέα για αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου  δεν είναι για όλους τους παραπάνω λόγους αποδεκτές. Δεν ποσοτικοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση του ΕΧΣ  σε μετρήσιμα μεγέθη  κατ΄αρχάς εντός του ιδίου του ΕΧΣ (Σ.Δ 1,25 και 1,9 αντίστοιχα, μη απόδοση  εισφοράς σε γη  ) ούτε στη ζώνη άμεσης επιρροής  και τέλος σε ολόκληρο το Δήμο Αμαρουσίου, ώστε, αφού επιβεβαιωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση στο διηνεκές του έργου, να εξευρεθούν οι αντισταθμίσεις που προβλέπει ο νόμος.
                                                                                     8-11-2016 
                                                   ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
                                                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου