Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΩΔΕΚΑ (12) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (38/2016), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 8 Νοεμβρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Μάστορα Θωμά για την αντιμετώπιση εξόδων ταχυδρομικών τελών του Δήμου Αμαρουσίου και απαλλαγή υπολόγου
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Κυριακέα Σωκράτη για δαπάνες τοποθέτησηςπαροχής ΕΥΔΑΠ και απαλλαγή υπολόγου
4. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
5. Έγκριση ή μη της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια δένδρων, θάμνων, εποχιακών φυτών, σπόρων και έτοιμου χλοοτάπητα”, επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίουανάθεσης, έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών – μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
6. Έγκριση ή μη πρακτικού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία«Συγκρότηση και Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου».
7. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας (διαγωνισμού) για την περισυλλογή των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αμαρουσίου για το χρονικό διάστημα ενός έτους
8. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος ρυμοτομούμενης εδαφικής εκτάσεως στο ΟΤ 1005 της περιοχής "Σωρός- Λάκκα Κόττου" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 010530 - Φερόμενη ιδιοκτησία α) Κωνσταντίνας χήρας Νικλάου Κοσκόρου, β) Φωτεινής Κοσκόρου, γ) Ανδρέα Κοσκόρου, δ) Ανδρέα Αλεπού και ε) Λαμπρινής Κοσκόρου
9. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 415 – αριθμός οικοπέδου 31 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου. (υπόθεση Βαλσαμάκη Παναγιώτη) φ. 2564
10. Ανάθεση ή μη χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρο εκτός των υπηρετούντων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας (αίτηση ακυρώσεως κ. Δορύλαου Κλαπάκη, ενώπιον του ΣτΕ)
11. Εξώδικος συμβιβασμός για αποζημίωση λόγω φθοράς ΙΧ (υπόθεση του κ. Βάγγερ Ιωσήφ)
12. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση του κ. Vangjeli Enri-Polizoi)
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου