Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση του Δ.Σ.της ΚΕΔΕ

Δώδεκα θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ.της ΚΕΔΕ η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 8 Νοεμβρίου στη 1:00 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης(Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Στην συνεδρίαση  θα κυριαρχήσει η συζήτηση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της 1ης κατοικίας από πλειστηριασμούς & κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο και τους Δήμους & αναμένεται να καταλήξει σε συγκεκριμένη πρόταση - αίτημα προς την Κυβέρνηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα εξετάσει επίσης το θέμα της παράτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και τα νομοσχέδια του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα στη Δημόσια Διοίκηση και του υπουργείου Περιβάλλοντος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.
Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1)Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
2)Ενημέρωση Προέδρου.
3)Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στην Κυβέρνηση για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο και τους Δήμους.
Εισηγητής:  κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
4)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της τροπολογίας που αφορά στην παράταση συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
Εισηγητές:   - κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ  κ. Γ. Καραγιάννης, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ 
5)Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης».
Εισηγητές: κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ - κα Δ. Κουτσούρη, Σύμβουλος ΚΕΔΕ
6)Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου το Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».
Εισηγητής:  κ. Σ. Χιονίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών & Περιβάλλοντος
7)Θέματα Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης:
(α)   Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ).
(β)   Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επαναφορά στους Δήμους του τέλους βοσκής.
(γ)   Πρόταση σχεδίου διάταξης που αφορά στη διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων των δήμων, σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση.
Εισηγητής:  κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης 
8)Προϋπολογισμός Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου ΚΕΔΕ.
Εισηγητής:  κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
9)Έγκριση δαπάνης για την έκδοση του ιστορικού λευκώματος της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής:  κ. Ε. Πάνου, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
10)Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
11)Ορισμοί εκπροσώπων
12)Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου