Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Ἀρμαγεδδῶνος ἀποτελέσματα ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν

Ἡ τραγικότης τῶν ἀμερικανικῶν ἐκλογῶν γιὰ πρώτη φορά, ὄχι ἁπλῶς ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν πλανητικὴ γεωπολιτική, ἐφ’ὅσον ἀφορᾷ τὴν πλανητικὴ ὑπερδύναμη, ἀλλὰ ὡς τελείως διαφορετικὴ ἀπὸ ὅλες τὶς προηγούμενες, εἶναι ἡ καθοριστικὴ πυρηνικὴ γροθιὰ ποὺ θὰ ἀνατινάξῃ ἐν μέσῳ τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος τὸν πλανήτη γῆ προτοῦ ἀκόμη προφθάσῃ νὰ μεταλλαχθῇ σὲ πλανήτη Ἑλλάς, γιὰ νὰ σωθῇ.

Ὁ κύριος ὑπεύθυνος τῆς ἐπερχομένης πλανητικῆς καταστροφῆς δὲν εἶναι ὁ δυτικὸς ἰμπεριαλισμὸς μέσῳ Ἡνωμένων Πολιτειῶν. 
Εἶναι ἡ Κίνα. 
«Ὁταν ξυπνήσῃ ἡ Κίνα»,θὰ ἔλθῃ ἡ καταστροφὴ, ἐλέγαμε. 
Καὶ ἦλθε ἐκείνη τὴν ἡμερα τοῦ 1999, στὸ Βελιγράδι, ὅταν τὸ ἀμερικανικὸ ΝΑΤΟ ἐβομβάρδισε τὴν κινεζικὴ πρεσβεία.
Ἦμουν τότε στὸ Βελιγράδι, ὡς καναδὸς παρατηρητὴς, τῆς διεθνοῦς ἐπιτροπῆς παρακολουθήσεως τῶν γιουγκοσλαυϊκῶν ἐκλογῶν τοῦ 2000, καὶ ἔμαθα γιὰ τὸν ἄνανδρο ἀμερικανικὸ βομβαρδισμὸ τῆς κινεζικῆς πρεσβείας, στὶς 7-8 Μαΐου 1999, ποὺ εἶχε ὀργανωθῆ ἀπὸ τὴν CIA τοῦ George Tenet. 

Ὁ κύριος ὑπεύθυνος τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος ἦτο ἀναμφίβολα ὁ τότε ἀμερικανὸς πρόεδρος Μπὶλ Κλίντον, σύζυγος τῆς σημερινῆς διεφθαρμένης Χίλλαρυ Κλίντον, ποὺ εἶχε ἀψηφίσει τὴν ἀποδυναμωμένη τότε Ῥωσία τοῦ Γιέλτσιν καὶ εἶχε κάνει θύματα, τρεῖς Κινέζους.  

Μετέβην τότε στὴν κινεζικὴ πρεσβεία, ὡς γνωστὸς σὲ αὐτὴν σινολόγος καὶ φίλος ἀπὸ καιρὸ τῆς Λαϊκῆς Κίνας, γιὰ νὰ ἐκφράσω τὰ συλλυπητήριά μου.
Κοντοστάθηκα στὴν καγκελόπορτα τοῦ κήπου τῆς πρεσβείας, ἐνώπιον τριῶν πορτραίτων τῶν τριῶν φονευθέντων Κινέζων, καλυμμένων μὲ λουλούδια. Κατόπιν αὐτοῦ, συζητῶντας μὲ τὸν κινέζο πρέσβυ, τοῦ ἐξέφρασα τὴν ἔκπληξή μου γιὰ τὴν χαλαρὴ ἀντίδραση τῆς χώρας του ἐνώπιον τοῦ ἀμερικανικοῦ αὐτοῦ ἐγκλήματος. 
Σὲ ἄλλες ἐποχές, μία τέτοια αἤθη πρόκληση μεγάλης δυνάμεως ἔναντι ἄλλης μεγάλης δυνάμεως θὰ εἶχε σίγουρα προκαλέσει πόλεμο, καὶ μάλιστα παγκόσμιο πόλεμο. 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ κινέζου διπλωμάτου ἦταν τόσο ἐντυπωσιακὴ ὥστε ἀκόμη σήμερα νὰ μοῦ ἔχῃ μείνει σφηνωμένη στὸ μυαλό μου: 
«Ἡ Κίνα, σὰν τὸν ἐλέφαντα, δὲν ξεχνᾷ ποτέ. Στὴν κατάλληλη στιγμὴ θὰ δράσῃ κεραυνοβόλως καὶ θὰ συντρίψῃ τὸν ἐγκληματία». 
Καὶ τότε ἐνεθυμήθην τὸ wu wei, τὴν κινεζικὴ φιλοσοφικὴ θέση τῆς ἀπεράντου ὑπομονῆς, γιὰ δράση μόνον ὅταν τὸ φροῦτο εἶναι ὥριμο καὶ πέφτει στὰ πόδια σου.

Ἐπέρασαν τὰ χρόνια καὶ σήμερα, τὸ 2016, 17 χρόνια μετά, ἡ Κίνα ἔχει γιγαντωθῆ ἀπίστευτα, φθάνοντας στὸ μπόϊ τῶν ΗΠΑ. 
Τὸ 1999, δὲν ὑπῆρξε μόνον ἡ ἀρχὴ τοῦ πλανητικοῦ πολέμου διαρκείας μίας ὁλοκλήρου γενεᾶς. Καθώρισε ταυτόχρονα τὴν οὐσία τοῦ πολέμου αὐτοῦ: τὴν σύγκρουση δύο γιγαντιαίων ἰμπεριαλισμῶν, τοῦ παρακμάζοντος ἀμερικανικοῦ καὶ τοῦ ἀναδυομένου κινεζικοῦ.
Ἤ θὰ ἐπιλέξουν οἱ ΗΠΑ νὰ κατευθύνουν τὰ πυρά τους κατὰ τῆς Ῥωσίας, ὁπότε ἡ συμμαχία Ῥωσίας-Κίνας θὰ παραμείνῃ ἰσχυρὴ καὶ τελικά, ἡ Ἀμερικὴ θὰ χάσῃ τὸν πλανητικὸ πυρηνικὸ πόλεμο, ἤ θὰ συμμαχήσῃ μὲ τὴν Ῥωσία κατὰ τῆς Κίνας, ὁπότε ὁ πλανητικὸς πόλεμος θὰ κερδιθῇ ἀπὸ τὴν Ἀμερική. 

Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως μὲ πυρηνικὸ Ἀρμαγεδδῶνα ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων θυμάτων. 
Ἡ ἀπόφαση αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ἔχει ἀφεθῆ, οὕτως ἤ ἄλλως στὸν πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.
Μετὰ τὸν Ἀρμαγεδδῶνα, θὰ ἀναγνωρισθῆ ὡς φιλόσοφος καὶ προφήτης ὁ ἀμερικανὸς Παμβομβιστὴς καὶ στὰ πλανητικὰ ἐρείπια θὰ ἐγερθῇ καὶ πάλι ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, αὐτὸς ποὺ πρὸ ἀμνημονεύτου χρόνου εἶχε ἀποβιβασθῆ στὸν Ὄλυμπο, εἶχε ἐνσαρκωθῆ στοὺς δώδεκα θεούς του, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατέβει στοὺς πρόποδές του καὶ συνουσιασθῆ μὲ τοὺς Γηΐνους γιὰ νὰ ἀρχίσῃ ὁ κύκλος τῆς πτώσεως ἀπὸ τὸν Παράδεισο καὶ ἡ παρακμὴ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἰδιαιτέρως δὲ μὲ τὴν διαμόρφωση πυγμαίων ποὺ ἀποκαλοῦνται σήμερα Γραικύλοι.
                                                           Δημήτρης Κιτσίκης   
                                   endiameseperiochenea.blogspot.gr/2016/11/326.html                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου