Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ(32) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (7/2016), του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 19 Aπριλίου  στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 9ης και 10ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  (υποθ.ΦΥΛΑΚΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ)
2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. (υποθ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις  Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαιώσεις σε άλλους χρεώστες (υποθ.ΒΑΡΣΑΜΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ) 
4. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (υποθ.Ζωγανά Γεώργιο)
5. Διαγραφή για καταβολή δημοτικού φόρου 0,5% Υπόθεση: Πέτσιος Αλέξανδρος
6. Διαγραφή οφειλής από τέλος χρήσης πεζοδρομίων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από το  με υπ αριθ.459/08.06.2015 Χ.Κ.  Υπόθεση : ΚΑΡΑΒΟΥΣΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Vespino)
7. Διαγραφή χρεώσεων για δικαίωμα χρήσης οστεοθήκης (29-6) Υπόθεση: ΓΑΛΑΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
8. Επιστροφή εισπράξεων Τελών Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (υποθ.Γιαννιός Ιωάννης)
9. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (παραχώρηση οστεοθήκης) Υπόθεση: ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
10. Παράταση εκταφής της θανούσας Ελένης Γαλάνη του Δημητρίου
11. Έγκριση περιέλευσης οικογενειακών τάφων στο Δήμο και εκ νέου παραχώρησης χρήσης αυτών
12. Επιχορήγηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αμαρουσίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου - Αμαρυσία Άρτεμις (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)»
13. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
14. Απόδοση ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών της Γ' κατανομής 2016, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ )"
15. Εγκριση ή μη 1oυ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα  του έργου :  "Κατασκευή Αγωγών - Συνδέσεις Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων"
16. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου: "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ"
17. Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλεωτικού Πίνακα Εργασιών) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών) του έργου “Απορροή ομβρίων υδάτων περιοχής ΣΤΟΥΝΤΙΟ Α”
18. Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του Έργου  «ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΑΛΙΔΙΟΥ»
19. Έγκριση ή μη  της τροποποιημένης μελέτης  του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων περιοχής  Αγίου Θωμά»
20. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΕ (ΕΠΑ.Λ.) ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» 
21. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
22. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ''
23. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου "Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών - Ποδηλάτων"
24. Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας λογισμικού, ειδών πληροφορικής κλπ. με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , για τα είδη των ομάδων: 8 (υλικά αναβάθμισης υπολογιστών), 9 (Σαρωτής εγγράφων), 10 (Οθόνη Η/Υ), 11 (Λοιπά είδη Πληροφορικής), 13 (Πολυμηχάνημα σχεδίων) και 15 (Ψηφιακή υπογραφή),  λόγω κήρυξης άγονου προηγούμενου ανοικτού διαγωνισμού για τα παραπάνω είδη
25. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
26. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 117/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
27. Εκμίσθωση  κυλικείου  εντός του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Αμαρουσίου
28. Εκμίσθωση Δημοτικού Κινηματογράφου Δήμου Αμαρουσίου «Μίμης Φωτόπουλος»
29. Έγκριση ή μη της δωρεάν παραχώρησης προς την «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ » του δικαιώματος χρήσης του υπαίθριου περιβάλλοντος χώρου του Αμαλίειου Οικοτροφείου Θηλέων για την πραγματοποίηση της εκδήλωση «Πάσχα στο Μαρούσι»
30. Έγκριση ή μη πρόσληψης ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Αμαρουσίου
31. Τροποποίηση της υπ' αρ. 222/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
32. Έγκριση ή μη της νέας αρίθμησης της οδού Κανάρη και μετονομασία οδού στην περιοχή Ανάβρυτα - Αμαρουσίου
                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                          ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου