Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

Στις 10.30 π.μ. η συνεδρίαση του Δ.Σ της ΚΕΔΕ


Δεκατρία (13)θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη  της συνεδρίασης του Δ.Σ της ΚΕΔΕ, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της Ενωσης (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η συνέχιση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ στις επιτροπές του ΥΠΕΣ για τη διοικητική μεταρρύθμιση, η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δήμων, η χρήση αιγιαλού, η λειτουργία των ΚΕΠ, τα προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία ειδικής αγωγής.
Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.Επικύρωση Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Ενημέρωση Προέδρου.
3.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της συμμετοχής της ΚΕΔΕ στις επιτροπές του ΥΠΕΣ για τη διοικητική μεταρρύθμιση.
Εισηγητής: Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων των Δήμων.
Εισηγητής: Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 14 του Ν.2971/2001, που αφορά στη χρήση αιγιαλού.
Εισηγητές:  κ. Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ & Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ στους Δήμους.
Εισηγητής: Α. Καστρινός, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
7.Προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία ειδικής αγωγής
Εισηγητές:Γ. Πατούλης, Πρόεδρος ΚΕΔΕ &κ. Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
8.Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων παρκινγκ σε νησιωτικούς δήμους.
Εισηγητής: Γ. Δαμουλάκης, Πρόεδρος Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
9.Προβλήματα και δυσλειτουργίες που έχει προκαλέσει η εφαρμογή του ΠΔ80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» στους ΟΤΑ.
10. Πρόταση για νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από το παράβολο της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και των Δ.Ε.Υ.Α.
Εισηγητής:Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ
11.Ορισμοί εκπροσώπων.
12.Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
13.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
                                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                      Τηλ.: 2132147514, 2132147540, Fax: 2103899651,
                                            E-mail : info@kedke.gr, kedkegr@gmail.com

                    

    

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου