Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

TΕΣΣΕΡA(4) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (4/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 31 Ιανουαρίου, στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2017
2. Ασκηση ή μη Αίτησης από το Δήμο Αμαρουσίου -ως αιτούντα- ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενης εδαφικής έκτασης εμβαδού 63,10 τμ. και προσκυρούμενης εδαφικής έκτασης 0,50 τμ. στο Ο.Τ. Γ 849 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με κτημ. αρ. 1722, φερόμενης ιδιοκτησίας Αικατερίνης θυγ. Χρήστου Κουφόπουλου. (Υπόθεση Αικατερίνης Κουφοπούλου) Φ. 4225

3. Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικού τμήματος εμβαδού 93,50 τ.μ. που μετατρέπεται σε χρηματική εισφορά, βάσει του αρ. 12 παρ. 13 Ν. 1337/1983, ως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3212/2003, στο Ο.Τ. Γ 798 της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου Αμαρουσίου με κ.α. 0205. (υπόθεση Επιτρόπου Κων/νος) φ. 3487
4. Γνωμοδότηση για ανάθεση χειρισμού της σχετικής δικαστικής υπόθεσης σε «εξωτερικό» δικηγόρο, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της και της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης για τον χειρισμό της. 5. Ανάκληση ή μη της υπ. αριθμ. 284/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου εντός τουΔημοτικού Κολυμβητηρίου επί των οδών Κυπρίων Αγωνιστών & Αναξαγόρα του Δήμου ΑμαρουσίουΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου