Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Στις 10:00 π.μ. η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου»

ΔΩΔΕKA(12) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (2/2017) της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, στις 10:00  π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Χορήγηση ή μη, ανανέωσης άδειας χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για ένα (1) έτος & παράταση ωραρίου λειτουργίας έως 3:00 π.μ, σε κατάστημα “Επιχείρηση Αναψυχής & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Διάθεσης Πλήρους Γεύματος” της Γιάννικας - Γαρυφαλλιάς Τσαγκρώνη, που βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Ερμού αρ. 33
2. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο) και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (καφεκοπτείο) της κας Ριβιέρα Ζούπα του Κίτσου, ύστερα από αίτηση του εκπροσώπου Αναστασίου Σολωμού του Χρήστου σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, στο Ο.Τ. Γ1027, επί της οδού Πεντέλης 120
3. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)-ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ), της κας Σταυρούλας Βασιλικάδη, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 339, επί της λεωφόρου Κηφισίας 125».

4. Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται στην πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) στο Μαρούσι στον κο Ιωάννη Δημητρακόπουλο του Νικολάου
5. Ανάκληση της με αρ. πρ. 128/2016 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα:
«Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, “Κομμωτήριο” της Ελένης Παλπάνη του Αλέξανδρου, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, O.T. 483, επί της οδού Μαραθωνομάχων, αρ. 1, (ισόγειο μέχρι 80 τ.μ. ανά ανεξάρτητη πολεοδομική ιδιοκτησία)6. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, της κας Παλπάνη Ελένης "Κομμωτήριο" και πώλησης συναφών προϊόντων κομμωτηρίου, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι Ο.Τ. 483, επί των οδών Α. Κωνσταντίνου και Μαραθωνομάχων, αρ. 1 (ισόγειο
7. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ), του κου Σωτήριου Τσιμπώνη, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 346, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 45».
8. Ακύρωση της απόφασης 148/2016 περί χορήγησης ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΥΖΕΡΙ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ), του Κορδονούρη Γεωργίου του Δημητρίου, για  την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος και Χρήστος Κορδονούρης Ο.Ε.», σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 346, επί της οδού Δ. Ράλλη, αρ. 57».και «Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΟΥΖΕΡΙ-ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ-ΤΣΙΠΟΥΡΑΔΙΚΟ), του Κορδονούρη Γεωργίου του Δημητρίου, για την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος και Χρήστος Κορδονούρης Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο “ΤΑ ΚΑΛΑΜΙΑ», σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 346, επί της οδού Αγ. Κων/νου 45 και Δ. Ράλλη, αρ. 57».
9. Ανάκλησης της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης για Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Γεώργιου Κουντουριώτη του Στυλιανού σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 449, επί της οδού Μεσογείων αρ. 79 Α» &
Και περί χορήγησης ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Γεώργιου Κοντουργιώτη του Στυλιανού σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 449, επί της οδού Μεσογείων αρ. 79
10. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ) του κ. Περικλή-Ευάγγελου Μπίχτα του Αλκιβιάδη, σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 291, επί της οδού Αγ. Ελεούσης 103
11. Εγκριση ή μη κυκλοφοριακών μέτρων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης στην δεξιά πλευρά της οδού Ανδ. Συγγρού απο την οδό Πεντέλης εως την οδό Παπαφλέσσα στην Π.Ε. Κοκκινια
12. Έγκριση ή μη της μελέτης ανάπλασης της πλατείας στο ΟΤ Γ 1085 στην πολεοδομική ενότητα του Αγίου Θωμά
                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                         ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου