Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό καταγγέλει ο Σύλλογος Εκπ/κών ΠΕ Αμαρουσίου

Ύστερα από επικοινωνία που είχαν μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου με τις Διευθύντριες/Διευθυντές των Δημ. Σχολείων και Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων, η κατάσταση στα Δημοτικά Σχολεία & Νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου μας από την άποψη των ελλείψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό διαμορφώνεται ως εξής:
 1ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 13 ώρες Εικαστικών,
4ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 2 ώρες Εικαστικών και 4 ώρες Θεατρικής Αγωγής, 
5ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 4 ώρες Θεατρ. Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
6ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 5 ώρες Θεατρ. Αγωγής, ένας Δάσκαλος Παράλληλης στήριξης (δεν έχει επιπλέον δάσκαλο για το Ολοήμερο), 
7ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 2 ώρες Θεατρ. Αγωγής, 
9ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 20 ώρες Εικαστικών, 
10ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 24 ώρες εικαστικών, 8 ώρες Θεατρ. Αγωγής, 3 Δάσκαλοι Παράλληλης Στήριξης, 
13ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 13 ώρες Εικαστικών και 8 ώρες Θεατρ. Αγωγής, 

15ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 5 ώρες Εικαστικών (δεν έχει δάσκαλο υπεύθυνο για το Ολοήμερο και δεν περισσεύει καμία ώρα ειδικότητας για το Ολοήμερο), 
16ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 13 ώρες Εικαστικών και 3 ώρες Θεατρικής Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
18ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου: λείπουν 16 ώρες Εικαστικών και 8 ώρες Θεατρικής Αγωγής και 1 δάσκαλος παράλληλης Στήριξης, 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου (Σικιαρίδειο): λείπουν 1 ΠΕ21.26, 2 ΠΕ23, 2 ΠΕ25, 3 ΠΕ29, 1 ΠΕ24, και 4 ΠΕ 28, 
Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου Σικιαρίδειο: λείπει Λογοθεραπευτής,
1ο Δημ. Σχ. Πεύκης: λείπουν πλήρως οι ώρες Εικαστικών και Θεατρικής Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
2ο Δημ. Σχ. Πεύκης: λείπουν 6 ώρες Μουσικής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
3ο Δημ. Σχ. Πεύκης: λείπουν πλήρως οι ώρες Εικαστικών και 3 ώρες Φυσικής Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου),
---------------------------------------------------------------------------------------------
1ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 7 ώρες Θεατρ. Αγωγής, και 5 ώρες ειδικοτήτων για το Ολοήμερο (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου),  
2ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 2 ώρες Θεατρ. Αγωγής και 4 δάσκαλοι Παράλληλης Στήριξης (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
3ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 22 ώρες Εικαστικών, 11 ώρες Θεατρ. Αγωγής (δεν υπάρχει κανένας Δάσκαλος για Παράλληλη Στήριξη και δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
4ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 19 ώρες Εικαστικών, 4 ώρες Φυσικής Αγωγής, 2 ώρες Θεατρ. Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
5ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 7 ώρες Θεατρ. Αγωγής, 
6ο Δημ. Σχ. Κηφισιάς: λείπουν 8 ώρες Εικαστικών και 15 ώρες ειδικοτήτων από το Ολοήμερο (δεν έχει δάσκαλο υπεύθυνο Ολοήμερου), 
8ο Δημ. Σχ. Κηφησιάς: λείπουν 17 ώρες Εικαστικών και 8 ώρες Θεατρ. Αγωγής (δεν έχει δάσκαλο υπεύθυνο ολοήμερου), 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1ο Δημ. Σχ. Νέας Ερυθραίας: λείπουν πλήρως οι ώρες Εικαστικών και Θεατρ. Αγωγής και 2 δάσκαλοι για Παράλληλη Στήριξη (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για το Ολοήμερο), 
2ο Δημ. Σχ. Νέας Ερυθραίας: λείπουν όλες οι ώρες Θεατρ. Αγωγής και 1 δάσκαλος Παράλληλης Στήριξης (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για το Ολοήμερο), 
3ο Δημ. Σχ. Νέας Ερυθραίας: λείπουν όλες οι ώρες Εικαστικών και Θεατρ. Αγωγής (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για το Ολοήμερο), 
----------------------------------------------------------------------------------------------
1ο Δημ. Σχ. Μελισσίων: λείπουν 24 ώρες Εικαστικών και 8 ώρες Φυσικής Αγωγής (δεν έχει επιπλέον δάσκαλο για το Ολοήμερο), 
2ο Δημ. Σχ. Μελισσίων: λείπουν 15 ώρες Εικαστικών και 1 ώρα Μουσικής (δεν έχει δάσκαλο υπεύθυνο Ολοήμερου), 
3ο Δημ. Σχ. Μελισσίων: λείπουν 24 ώρες Εικαστικών, 1 δάσκαλος Παράλληλης Στήριξης (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος Ολοήμερου), 
4ο Δημ. Σχ. Μελισσιών: λείπουν 17 ώρες Εικαστικών, 18 ώρες Φυσικής Αγωγής, 1 δάσκαλος Παράλληλης Στήριξης (δεν υπάρχει δάσκαλος υπεύθυνος για το Ολοήμερο).
Από τα παραπάνω, τονίσει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπ/κών ΠΕ Αμαρουσίου:
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα σχολεία όχι μόνο δεν έχουν καλύψει τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ούτε με τον στοιχειώδη ποιοτικό τρόπο, αφού το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και η Δ/νση Π. Ε. Β΄ Αθήνας επιχειρούν να καλύψουν τα κενά με ότι διαθέτουν κάθε φορά (αντί για δάσκαλο στο Ολοήμερο τοποθετούν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που περισσεύει το ωράριό τους,  δάσκαλοι βγαίνουν από τις τάξεις τους και δίνουν ώρες ευέλικτης ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων προκειμένου να καλύψουν ώρες στο ολοήμερο, δάσκαλοι καλύπτουν ωράριο ειδικοτήτων κλπ.).

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μην μπορεί να εκπονηθεί ωρολόγιο πρόγραμμα στα περισσότερα Δημοτικά Σχολεία και να ελαστικοποιείται ακόμα περισσότερο το εργασιακό ωράριο των συναδέλφων, ενώ στο χώρο των Νηπιαγωγών οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΠΕΘ έφεραν επέκταση του υποχρεωτικού ωραρίου των Νηπιαγωγών και περαιτέρω ελαστικοποίηση του. 
Ιδιαίτερα όπως αποδεικνύουμε παρακάτω χάθηκαν χιλιάδες θέσεις δασκάλων,νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων από τις ρυθμίσεις του ΥΠΠΕΘ για τονΕνιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.(πατήστε επάνω για να διαβάσετε περισσότερα)
                                                       ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου