Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

Στις 6:30 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(21) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου»(20/2016), η οποία θα διεξαχθεί στη 1:00 μ.μ. Τρίτη 11 Οκτωβρίου, στις 6:30 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
Επικύρωση πρακτικών 27ης και 28ης Συνεδρίασης έτους 2015
1. Διαγραφή δόσεων - Εισφορά σε χρήμα χρηματικοί κατάλογοι 10/2011, 186/2011, 258/2012, 402/2013, 403/2014 & 360/2015 Υπόθεση: ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΡΙΒΕΛΛΑ
2. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ. (υπόθ. Χατζής Βασίλειος)
3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Αρτεμις" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)
4. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2016
5. Έγκριση συμμετοχής αιρετών του Δήμου Αμαρουσίου, στο ειδικό συνέδριο με θέμα:
 «Αλλαγή του Καλλικράτη - Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), στο Βόλο, στις 17 και 18Οκτωβρίου 2016
6. Έγκριση ή μη παράτασης της ημερομηνίας λήξης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
7. Έγκριση ή μη της οριστικής μελέτης του έργου «ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
8. Έγκριση ή μη της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»
9. Έγκριση για την προμήθεια ειδών Σημαιοστολισμού & Χριστουγεννιάτικου στολισμού εξωτερικών χώρων με τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού
10. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών εφαρμογής συστήματος πλύσης πλακοστρώσεων και δαπέδων κοινοχρήστων χώρων
11. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού - απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής
12. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε τρίτο εργασιών καθαρισμού Graffiti κοινοχρήστων χώρων
13. Εγκριση ή μη της δωρέαν παραχώρησης προς την “Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου” του δικαιώματος χρήσης της πλατείας Αγ.Λαύρας για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

14. Εκδίκαση σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 036449/11-08-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστέρημενη εξόφληση του 1ου Λογαριασμού του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ»
15. Εκδίκαση σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 036450/11-08-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ. Ε. ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε. αναφορικά με τις θετικές ζημίες από την καθυστερημένη εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού του έργου «Απορροή όμβριων υδάτων περιοχής Στουντίου Α»
16. Έγκριση δεύτερης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: 
«Διερεύνηση του βέλτιστου συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Αμαρουσίου, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος»
17. Έγκριση ή μη παραχώρησης δημοσίου έργου
18. Έγκριση ή μη κοπής δένδρων
19. Ονοματοθεσία - Μετονομασία οδών, Ονομασία Πλατείας και διευκρινήσεις στοιχείων από προηγούμενες αποφάσεις - Οριστική λήψη απόφασης
20. Έγκριση ή μη της 113/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
«Έγκριση η μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπόθεση κας Κωνσταντίνου Μαρίας)»
21. Έγκριση ή μη της 114/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: 
«Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ (υπόθεση Τσιμενη Ρόδω)
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                           ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου