Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Στο νέο υπερ-Ταμείο όλη η ακίνητη περιουσία, από την γλειώδη, υποτακτική & έρπουσα Ψευδο-Αριστερά!

Τις αντοχές του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να δοκιμάσει το νέο υπερ-Ταμείο που συστήνεται με "προίκα-μαμούθ" το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, και όλες μαζί τις προς αποκρατικοποίηση εταιρείες που ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
Υπό την αυστηρή εποπτεία των δανειστών, το νέο Ταμείο που θα ονομάζεται «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας», θα έχει διάρκεια 99 έτη, θα αξιοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου «να συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας» καθώς & για «να συμβάλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Το μάνατζμεντ του Ταμείου θα γίνεται από επαγγελματίες, η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων
θα είναι ένα από τα μέσα για την αποπληρωμή των νέων δανείων που έχει συμφωνήσει να χορηγήσει ο ESM στην Ελλάδα (86 δισ. ευρώ), και θα ελέγχει:
Το ΤΑΙΠΕΔ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) καθώς και
Την υπό σύσταση Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ) 
στην οποία και θα περιέλθουν οι συμμετοχές κρατικών επιχειρήσεων δίχως να διευκρινίζεται ποιες. 
Ακριβώς επειδή οι παραπάνω θυγατρικές συνεχίζουν να διέπονται από τους ιδρυτικούς τους νόμους, 
εικάζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα φέρει κανονικά σε πέρας 
το πρόγραμμα με τις 19 αποκρατικοποιήσεις (17% της ΔΕΗ, 
35% των ΕΛΠΕ, 65% της ΔΕΠΑ, 24% ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, κλπ.). Το σχετικό πάντως παράρτημα παρ' ότι αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο, τελικά απουσιάζει, όπως ακριβώς είχε συμβεί και τον περασμένο Αύγουστο!
Εποπτεία
Το νέο υπερ-Ταμείο θα διοικείται από τη Γ. Συνέλευση του βασικού μετόχου (υπ. Οικονομικών), 
το Εποπτικό Συμβούλιο, και το Διοικητικό Συμβούλιο. Κομβικό ρόλο στη λειτουργία 
του νέου υπερ-Ταμείου θα διαδραματίζει το Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board
που θα απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία θα επιλέγονται τόσο από την ελληνική πλευρά όσο και από τους δανειστές. 
Συγκεκριμένα, η ελληνική πλευρά θα διορίζει τα 3 μέλη και η Κομισιόν μαζί με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας τα άλλα 2, ανάμεσα στα οποία και ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου. 
Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατόπιν πλειοψηφίας τεσσάρων μελών.
Το Εποπτικό Συμβούλιο θα έχει καθοριστικό ρόλο  
Eίναι αυτό που θα διορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), δηλαδή του οργάνου που θα αναλάβει να κάνει το μάνατζμεντ της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας. 
Σύμφωνα με όσα γράφει και το νομοσχέδιο, το Εποπτικό Συμβούλιο θα μπορεί να εκλέγει και να διορίζει τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, και να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που θεωρεί απαραίτητο. 
Από την πλευρά του το Δ.Σ. έχει ως έργο να εγκρίνει τυχόν απόσχιση περιουσιακών στοιχείων από μια θυγατρική, να  υλοποιεί επενδύσεις κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Επενδύσεων, να εγκρίνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της ΕΤΑΔΑ και να υποβάλλει στο Εποπτικό Συμβούλιο 3μηνιαίες εκθέσεις.
Στην περιουσία του νέου Ταμείου περιλαμβάνεται η κυριότητα και νομή όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου (τουριστικά κλπ.) που πρέπει να βρίσκονται υπό τη διαχείριση της ΕΤΑΔ. 
Η συγκεκριμένη περιουσία μεταβιβάζεται αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα στην ΕΤΑΔ με εξαιρέσεις (αιγιαλούς, αρχαιολογικούς χώρους, κλπ.). Στην ΕΤΑΔ επιστρέφουν και δεκάδες ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ, που επίσης δεν αναφέρονται.
Παράλληλα "εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του νέου υπερ-Ταμείου ή θυγατρικής της με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή των θυγατρικών της ή αν κρίνονται αναγκαία για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου".
Στην τέταρτη θυγατρική όπου και θα περάσουν κρατικές επιχειρήσεις "μεταβιβάζονται οι μετοχές δημοσίων επιχειρήσεων και οι συμβάσεις παραχώρησης των εν λόγω εταιρειών, αλλά και το δικαίωμα ανανέωσης των συμβάσεων. 
Το παράρτημα με τις 19 ιδιωτικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, όπως και τοπαράρτημα που αναφέρεται τις κρατικές εταιρείες που περνούν στον έλεγχο τηςΕΔΗΣ μέχρι αργά το βράδυ δεν είχαν δημοσιοποιηθεί στο δικτυακό τόπο της Βουλής.
Με το ίδιο νομοσχέδιο κυρώνεται και η σύμβαση παραχώρησης 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην κοινοπραξία της γερμανικής Fraport με τον όμιλο Κοπελούζου.
                                                                   www.liberal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου