Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

Στη 1:00 μ.μ, η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής»

ΤΡΙΑ(03) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (17/2016) της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Παρασκευή  20 Μαΐου, στη 1:00 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
*Επικύρωση Πρακτικού
1. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ταχυδρομικών τελών του Δήμου Αμαρουσίου.
2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Γεωργίου Ντούνη για τις διελεύσεις των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο Δήμος από την Αττική οδό.
3. Υδροδότηση χώρων πρασίνου.
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                     ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου