Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Αντιτίθενται στη μεταφορά του τομέα Γεωπονίας από το 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου & το 2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου στο ΕΠΑΛ Αναβρύτων

Επιστολή Διαμαρτυρίας με την οποία εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συγχώνευση του τομέα Γεωπονίας, απέστειλαν στον Υπουργό & τον Υφυπουργό Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Αναβρύτων, του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου & του 3ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου.
Αξιότιμοι κ.κ.  θέλουμε να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σχετικά με την απόφαση για τη συγχώνευση των τμημάτων του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος που λειτουργεί σε τρία ΕΠΑΛ στη Β’ Αθήνας (2ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, 3ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και ΕΠΑΛ Αναβρύτων) και τη μεταφορά του μόνο στο ΕΠΑΛ Αναβρύτων, με σκοπό την δημιουργία ενός μοναδικού ΕΠΑΛ με Τομέα Γεωπονίας για ολόκληρη τη Β´ Αθήνας. 
Κατά την άποψή μας, η ενέργεια αυτή θα είναι καταστροφική για τον Τομέα, για τους παρακάτω λόγους:

Για να εφαρμοστεί ένα όραμα, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, που θα βασίζεται σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες. 
Επίσης, πρέπει να συζητηθεί από τους εκπαιδευτικούς του Τομέα, οι οποίοι αφενός έχουν εμπειρία στην επαγγελματική εκπαίδευση και αφετέρου θα κληθούν να το υλοποιήσουν, να ακολουθηθούν θεσμικά προβλεπόμενες διαδικασίες και να οργανωθεί με συγκεκριμένες ενέργειες (π.χ. σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, προβολή, σύνδεση του σχολείου με λεωφορείο μετακίνησης των μαθητών). 
Σε ποια παιδαγωγική, επιστημονική ή οργανωτική βάση στηρίζεται η ξαφνική συγκέντρωση ενός Τομέα σε ένα «θεματικό» σχολείο;
 Υπάρχει κάποια προηγούμενη εμπειρία που να στηρίζει την άποψη ότι ο συγκεντρωτισμός ευνοεί την ανάπτυξη;

Η αντιμετώπιση του θέματος της συγκέντρωσης ενός Τομέα σε ένα μόνο σχολείο είναι μονομερής και άδικη. Για ποιο λόγο ο μαθητής που θέλει να ακολουθήσει έναν άλλο Τομέα, π.χ. Υγείας – Πρόνοιας, Μηχανολογίας ή Οικονομίας να έχει πολλές δυνατότητες επιλογής, ενώ ο μαθητής που στοχεύει στον Τομέα Γεωπονίας να αποθαρρύνεται από οικονομική αλλά και ψυχολογική άποψη και να περιορίζεται τόσο; 
Αντιθέτως, θα περίμενε κανείς να δίνονται περισσότερα κίνητρα – τουλάχιστον ισότιμα με τους άλλους Τομείς – για την ενίσχυση ενός Τομέα στον οποίο θα συνέφερε τη χώρα μας να στηρίξει την παραγωγική ανασυγκρότησή της.
Η απομάκρυνση - συγχώνευση του Τομέα Γεωπονίας εγείρει και άλλα προβλήματα, πρακτικής φύσης. Συγκεκριμένα:
Α) Μήπως θα πρέπει να θυμίσουμε, απευθυνόμενοι σε ανθρώπους που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ότι οι μαθητές που φοιτούν ήδη στα δύο σχολεία που θα υποστούν τη συγχώνευση, δεν είναι τσουβάλια που θα τα μεταφέρουμε από μια αποθήκη σε άλλη; 
Είναι παιδιά που θα «τιμωρηθούν» με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, η οποία μάλιστα θα είναι γι’ αυτούς ιδιαίτερα προβληματική. 

Σκεπτόμενοι το όφελος των μαθητών, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι καθένα από τα σχολεία αυτά εξυπηρετεί την πρόσβαση από διαφορετικές περιοχές. 
Επομένως, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν οι γονείς μπορούν να υποβάλουν τα ανήλικα παιδιά τους σε τέτοια δοκιμασία.
Β) Επίσης, στα δύο σχολεία που θα υποστούν τη συγχώνευση έχουν ήδη επενδύσει σε έργα βελτίωσης των εργαστηρίων του Τομέα Γεωπονίας.
Γ) Επιπρόσθετα, η εν λόγω συγχώνευση θα πλήξει τον εκκολαπτόμενο θεσμό της μαθητείας. 
Οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό στην ειδικότητα της Φυτικής Παραγωγής, αποφάσισαν να συμμετέχουν γνωρίζοντας ότι θα φοιτούν στο συγκεκριμένο χώρο του 3ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου. 
Η εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών έχει ξεκινήσει με σχεδιασμό σε προοπτική εννεάμηνης διάρκειας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκτέλεση δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χώρο. 
Η μεταφορά του σε άλλο χώρο θα υποβαθμίσει την ποιότητα του προγράμματος και θα υπονομεύσει την αξιοπιστία και την επιτυχία του.
Σύμφωνα με πρόσφατο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 545/22-2-2017), προωθείται η αναβάθμιση της λειτουργίας των ΕΠΑΛ με διεύρυνση της δυνατότητας πρόσβασης των αποφοίτων τους σε περισσότερες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των οποίων και ΑΕΙ. 
Η συρρίκνωση ενός - ή ίσως και περισσότερων τομέων – θα υπονομεύσει και τη μεταρρύθμιση αυτή.
Σε κάθε προσπάθεια εξορθολογισμού που αποφασίζεται, και μάλιστα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. 
Τα ΕΠΑΛ είναι αριθμητικά πολύ λιγότερα από τα ΓΕΛ, έχουν πολλά εργαστηριακά μαθήματα και φοιτούν σε αυτά σχετικά μεγάλα ποσοστά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και άλλες ιδιαιτερότητες
Ως εκ τούτου, είναι συχνά θεμιτή και αναγκαία η λειτουργία ολιγομελών τμημάτων.
Η κατάργηση του Τομέα Γεωπονίας σε ορισμένα σχολεία θυμίζει, σε μικρότερη κλίμακα γι’ αυτό και πιο σιωπηλά, την επαίσχυντη κατάργηση Τομέων των ΕΠΑΛ, που συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν και οδηγούσε στον ακρωτηριασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Υποστηρίζουμε την ύπαρξη ενός σχολείου που θα συνεργάζεται με φορείς που προωθούν την αναβάθμιση της ποιότητάς του, χωρίς όμως να θίγεται η ανάπτυξη του Τομέα στα άλλα σχολεία όπου ήδη λειτουργεί και χωρίς να μειώνονται οι επιλογές των μαθητών, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι και είναι δύσκολο να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις με συνδυασμό μέσων μεταφοράς.
Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη συνέχιση της λειτουργίας του Τομέα Γεωπονίας και στα τρία σχολεία της περιοχής Β’ Αθήνας. 
Επίσης, είναι αναγκαίο η Πολιτεία να δεσμευτεί για την υλοποίηση ενός προγράμματος παροχής κινήτρων και προώθησης για τη διεύρυνση της λειτουργίας τόσο του Τομέα αυτού, όσο και άλλων Τομέων των ΕΠΑΛ.
Η ενίσχυση του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει δραστηριότητες και των τριών τομέων παραγωγής της οικονομίας, μπορεί να παίξει ρόλο – κλειδί στην ενίσχυση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και τελικά στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης στη χώρα μας προς την κατεύθυνση της αειφορίας.
Γνωρίζουμε ότι η Επαγγελματική Εκπαίδευση συναντά πολλά εμπόδια στην προσπάθειά της να αναπτυχθεί. Ας μην τα κάνουμε ακόμα περισσότερα με ενέργειες αβάσιμες και αποσπασματικές.
Με τις παραπάνω θέσεις μας συμφωνούν και ο Σύλλογος Γεωπόνων Εκπαιδευτικών Ελλάδας, καθώς και η Β’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, σχετικά έγγραφα των οποίων επισυνάπτουμε. 
Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ Αναβρύτων
Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
Οι εκπαιδευτικοί του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και ο Δ/ντής του 3ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου
ΠΗΓΗ:www.alfavita.gr/arthron/anakoinoseis/epistoli-diamartyrias-gia-ti-metafora-toy-tomea-geoponias-apo-3o-epal#ixzz4j9lH84B1
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου