Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Στη 1:00 μ.μ. η συνεδρίαση της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου»

ΔΩΔΕΚΑ (12) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης της «Οικονομικής Επιτροπής Αμαρουσίου» (18/2017), η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου στη 1:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/201).
* Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
========================
*Επικύρωση Πρακτικού
--------------------------------------
1. Έγκριση δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους2017
2. Ανάκληση ή μη της υπ' αρ. 30/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ή μηεντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων διοδίων λόγω διέλευσηςαπορριμματοφόρων οχημάτων, φορτηγών μεταφοράς απορριμμάτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου Αμαρουσίου μέσω της Αττικής Οδού
3. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. Γκούσκου Γεωργίας)
4. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ (υπόθεση της κ. ΜπασκόζουΑγγελική)
5. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης δέντρου (υπόθεσηκ. Κωνσταντίνου Μητρόπουλου )
6. Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό αποζημίωσης φθοράς ιχ λόγω πτώσης δέντρου (υπόθεσηκ. Βαγγελάκου Βαρβάρας)
7. Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών τελεσίδικων αποφάσεων, καθώς καιεπιδικασθέντων δικαστικών δαπανών (Υπόθεση κ. Σπυρίδωνος Βλάχου).
8. Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης αποζημίωσης δυνάμει της υπ' αριθμ. 296/2013τελεσίδικης δικαστικής απόφασης
9. Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου, λόγωμετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για εδαφικό τμήμα ιδιοκτησίας που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1051 της περιοχής "Στούντιο Α" με κτημ. Αρ. 0629, συνολικού εμβαδού αυτού του εδαφικούτμήματος 3,15 τμ. (1,575 τμ. Χ2)(υπόθεση Σημηριώτη Εμμανουήλ και Σημηριώτη Μαριάννας)Φ. 4989
10. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων ετήσιαςσυνδρομής στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (HEALTHY CITIES) ΤΟΥΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για το έτος 2017 του Δήμου Αμαρουσίου. 
11. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων της ετήσιαςσυνδρομής στο Knowlegde Society Forum του Δικτύου EUROCITIES (πρώην Telecities) γιατo 2017
12. Έγκριση ή μη εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των εξόδων της ετήσιαςσυνδρομής στο Διεθνή Οργανισμό ICLEI για την περίοδο 2016-2017"
                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου