Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Στις 3:30 μ.μ. η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής,

ΔΕΚΑ(16) θέματα περιλαμβάνει η  10η συνεδρίαση εντός του 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 3:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης, για την κατασκευή του έργου: 

«Αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Πεντέλης», συνολικού προϋπολογισμού232.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)
2. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Δημητρίου, για το έργο με τίτλο «Ανακαίνισηκαι εκσυγχρονισμός πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Αγ. Δημητρίου», συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγ. Δημητρίου, για την κατασκευή του έργου μετίτλο «Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο», συνολικούπροϋπολογισμού 886.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης, για την εκτέλεση του έργου με
τίτλο «Διαμόρφωση – ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρωνσχολείων», συνολικού προϋπολογισμού 241.800,00€ (συμπεριλαμβανομένουΦ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καπάταης)
5. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης, για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΕΣΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού178.461,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
6. Έγκριση σύναψης και όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο «Ανακατασκευή2οδοστρώματος οδού Περικλέους Δήμου Περάματος», συνολικού προϋπολογισμού420.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
7. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για την κατασκευή του έργου μετίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», συνολικούπροϋπολογισμού 1.300.000,00€, € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
8. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για τηνκατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣΝΙΚΑΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 584.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
9. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ», συνολικούπροϋπολογισμού 2.600.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
10. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 998.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
11. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ τηςΠεριφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για την κατασκευή του έργου μετίτλο:«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.790.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
12. Έγκριση επανυποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ωςεταίρος στο έργο «YOUTH Cinedu» (Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα τηςΝεολαίας) του Προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014 – 2020. 
(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
13. Έγκριση σκοπιμότητας για συμμετοχή μίας υπαλλήλου της Δ/νσης Περιβάλλοντος& Κλιματικής Αλλαγής στην 3η Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε που θα πραγματοποιηθείστις Βρυξέλλες, στις 27 Μαρτίου 2017 υπό την αιγίδα του (EBS) για την Ενέργεια. 
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
14. Έγκριση σκοπιμότητας για συμμετοχή δύο ατόμων στην 1η Συνεδρίαση της CPMR Task Force on Climate που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την 31 Μαρτίου2017. 
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
15. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τηνέγκριση των περιβαλλοντικών όρων της διαπλάτυνσης της οδού Μαρκόνι – ΑγίαςΆννας από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη διασταύρωση της Αγίας Άννας με τηνοδό Μακρυγιάννη – Ταύρου (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος της οδού3Μακρυγιάννη – Ταύρου από την οδό Αγίας Άννας μέχρι τον Α/Κ με λεωφόροΚηφισού και εξαιρουμένου του τμήματος από την Ιερά Οδό μέχρι την οδό Ορφέως). 
(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Αναγνωστόπουλος)
16. Εκλογή μελών Συντονιστικών Μητροπολιτικών Επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 210 & 212 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010Πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής)
Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
Τηλέφωνα: 213 2063501, 210 6993404, 213 2063807
Fax: 213 2063513e-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου