Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Πρωταπριλιά θα διεξαχθεί ο «1ος Μαθητικός Διαγωνισμός στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία»!!!

Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών 
θα γίνονται μέχρι αύριο Δευτέρα 13 Μαρτίου

Η μετακίνηση & η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο !!!
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προκηρύσσουν τον «1ο Μαθητικό Διαγωνισμό στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία».
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας από τους μαθητές και η γνωριμία τους με περισσότερα έργα του αρχαιοελληνικού λόγου, ώστε να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα νοημάτων και αξιών και να συνειδητοποιήσουν ότι η νέα ελληνική έχει τις ρίζες της στην αρχαία και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της. 
Επιπλέον, επιδιώκεται να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η πνευματική δημιουργία των αρχαίων Ελλήνων συνδέεται άρρηκτα με το νεοελληνικό πολιτισμό και ότι συνέβαλε στη θεμελίωση του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης των Γενικών Λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική. 
Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι δύο (2) ώρες.
Στους διαγωνιζόμενους δίνεται πεζό κείμενο της αττικής διαλέκτου από το πρωτότυπο, μέχρι 20 σειρές. 
Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 2 ομάδες ερωτήσεων:


====================================================
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : t05sded@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. & Παπαδοπούλου Χ.
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 & 210-34.43.317
Fax : 210-34.43.390
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας Κολλέγιο Ελλάδος Pierce 
Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό είναι προαιρετική.
Σάββατο 1 Απριλίου 2017 στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Pierce
(Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή) και ώρες 10.00 – 12.00.
Οι δηλώσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μαθητών θα γίνονται μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης (http://srv-dide-v-ath.att.sch.gr/dide) από τον σύνδεσμο «Μαθητικοί  Διαγωνισμοί» 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:
κ. Μαρία Κουτούση, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 
(τηλ. 210-6015475, grekth@dide￾v-ath.att.sch.gr), 
στον κ. Ιωάννη Τσατάλη, από το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος 
(τηλ. 210-6009800, εσωτ. 1169 και 1170, itsatalis@acg.edu) ή να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες: 
://dide-v￾ath.att.sch.gr και www.pierce.gr/diagonismosarxaion.
Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω
Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Μαρούσι, 28/02/2017
Αριθμ. Πρωτ. : Φ15/32211/Δ2
ΠΡΟΣ:
KOIN: 
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε.
Αττικής.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β’ Αθήνας.
(μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε.
& Δ.Ε. Αττικής)
3. Δημόσια και Ιδιωτικά ΓΕ.Λ. αρμοδιότητας
της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)
4. Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Pierce
(μέσω της Διεύθυνσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου