Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Στις 7:00 μ.μ. η συνεδρίαση του «Δημοτικού Συμβουλίου»

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης του «Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου» (9/2017).  η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 25 Απριλίου, στις 7:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 & Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Διαγραφή προστίμου Κ.Ο.Κ. (ΥΠΟΘΕΣΗ: Μανίκα Αθανάσιου του Κωνσταντίνου)
2. Διαγραφή και επαναβέβαιωση προστίμου Κ.Ο.Κ. (ΥΠΟΘΕΣΗ: HIDAR HIDAR του ZAKRIA)
3. Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) (ΥΠΟΘΕΣΗ: ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ)
4. Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο για δικαιώμα χρήσης Οστεοφυλακίου (υποθ. Πιτταράς Νικόλαος)
5. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων κτιστών ατομικών οστεοθηκών (υποθ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΥΡΕΝΙΑΔΗΣ)
6. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - "Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" 7. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - "Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμαρουσίου" 8. Έγκριση ή μη τοποθέτησης ενημερωτικού έντυπου υλικού στο ΚΕΠ Αμαρουσίου σχετικά με το πρόγραμμα της ΜΚΟ PRAKSIS" Κοινωνική Κατοικία
9. Έγκριση ή μη Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ'' 10. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ" 11. Έγκριση ή μη διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ»
12. Έγκριση ή μη αμοιβής καλλιτεχνών για τις εκδηλώσεις του Δήμου Αμαρουσίου
13. Έγκριση ή μη ανάθεσης για την ενοικίαση εξεδρών για αθλητικές - πολιτιστικές - εθνικές κλπ εκδηλώσεις Δήμου Αμαρουσίου
14. Έγκριση ή μη ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της σύμβασης με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»
15. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 55/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: <<Έγκριση ή μη σύναψης δικαστικού συμβιβασμού με την κοινοπραξία «Κ/Ξ ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – PARK PAL ΕΠΕ- ΟΤS A.E.» για την εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης και έγκριση ή μη υπογραφής πρακτικού δικαστικού συμβιβασμού>>
16. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 26/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Χορήγηση η μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Διστόμου 4, στο Μαρούσι, στην κ. Άννα Βενέτη>>
17. Έγκριση ή μη της υπ'αριθμ. 30/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: <<Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης περιπτέρου και μεταφορά αυτής>>
                                                                     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΑΧΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου