Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Στις 4 Ιουλίου το συνέδριο για τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, από τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής

Το πρώτο για τη χώρα μας Climate Change Conference πραγματοποιείται την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza στην Αθήνα, με στόχο να ενημερώσει τις επιχειρήσεις σχετικά με τις εξελίξεις για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές CO2, τις απειλές, αλλά και τις ευκαιρίες που διαγράφονται γι’ αυτές.
Το συνέδριο διοργανώνει το Plant της Boussias Communications με τη συνεργασία  της Natural Resources PC.
Η διεθνής κοινότητα έχει συμφωνήσει, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη να μην υπερβεί τους 2°C σε σχέση με τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής περιόδου.
Η ΕΕ και άλλες χώρες εφαρμόζουν 
ήδη  πολιτικές με τριπλό στόχο, 
την «ενσωμάτωση» του κόστους των εκπομπών, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και  την εξοικονόμηση ενέργειας.
Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί σε δύο άξονες.
Ο 1ος θα αναλύσει το πλαίσιο για την  κλιματική αλλαγή & τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα.
Μετά την εισαγωγή, θα παρουσιασθούν ορισμοί και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις.
Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα θεσμικά εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση για τις αγορές «άνθρακος». 

Ο 2ος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς κλάδους, με διάκριση σε επιπτώσεις άμεσες (απασχόληση, επενδύσεις, περιβάλλον), έμμεσες (peer pressure αλλά και μέσω χρηματοδότησης στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές) και intangible/soft, δηλαδή μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και image των επιχειρήσεων.
Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners, εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες, αλλά και απειλές.
Την παρουσία τους με ομιλία στο συνέδριο έχουν ήδη επιβεβαιώσει οι Keynote Speakers
ProfMichael C. Caramanis, Professor Boston University, πρ. Πρόεδρος ΡΑΕ, πρ. Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ, Brian Ricketts, Secretary-General, EURACOAL,  Άλκης Δρακινός, Deputy Director, Greece, Αναπληρωτής Επικεφαλής Γραφείου Ελλάδος, EBRD.
Το συνέδριο διοργανώνει το Plant της Boussias Communications με τη συνεργασία  της Natural Resources PC.

www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου