Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Για την αγωγή κατά του Δήμου που υπέβαλε η Κοινοπραξία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε-PARK PAL EΠE-OTS AE» & για την οδική Ασφάλεια ρωτά η «ΕΝΟΤΗΤΑ»

        Ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
Με την απόφαση της 25/17 από 2-3-2017 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγορικό γραφείο το χειρισμό της υπόθεσης της αγωγής που έχει υποβάλει η Κοινοπραξία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε-PARK PAL EΠE-OTS AE» κατά του Δήμου.
Η ανωτέρω Κ/Ξ είχε αναλάβει στα τέλη του 2012 από το Δήμο την εγκατάσταση διαχείριση και συντήρηση συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης με αμοιβή ποσοστό 35% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τα τέλη στάθμευσης.
Στις υποχρεώσεις του Δήμου ήταν η  αστυνόμευση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης.
Λόγω της κατάργησης της Δημοτικής Αστυνομίας το Σεπτέμβρη του 2013 από την τότε Κυβέρνηση ο Δήμος δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην υποχρέωση του.
Η εταιρία το 2015  κατάθεσε προσφυγή-αγωγή με την οποία ζητάει αποζημίωση άνω των 2εκ. € πλέον των νόμιμων τόκων.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Λ. Μαγιάκης και Π. Κούκουζας είχαν τότε καταψηφίσει τη σχετική σύμβαση και είχαν προτείνει την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης με φορέα το Δήμο, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.
Δεδομένου ότι ενδεχόμενα ο Δήμος θα επιβαρυνθεί με το πολύ υψηλό ποσό της αιτούμενης αποζημίωσης
Ερωτάται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
1.Γιατί η Δημοτική Αρχή απέκρυψε το γεγονός από τους πολίτες για χρονικό διάστημα πλέον των δύο ετών, παρά το γεγονός ότι η παράταξη μας έχει θέσει το θέμα κατ` επανάληψη σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
2.Σκοπεύει να ασκήσει αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου δεδομένου ότι είναι ενδεχόμενο να υποστεί οικονομική ζημία ο Δήμος
3.Γιατί δεν είχε προβλέψει στη σύμβαση ρήτρα ανωτέρας βίας σε περίπτωση που ο Δήμος, λόγω εξωγενών παραγόντων, δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις
4.Έχει εξάγει η Δημοτική Αρχή τα αναγκαία πολιτικά συμπεράσματα ότι η μέθοδος της παραχώρησης των υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιωτικές εταιρίες εκτός από την τρέχουσα οικονομική επιβάρυνση των πολιτών(τέλη στάθμευσης) διατρέχει και τον κίνδυνο πρόσθετων αποζημιώσεων προς τους ιδιώτες λόγω εξωγενών παραγόντων ή και ατελειών της σύμβασης
                                            Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι
                         Λ. Μαγιάκης, Αικ. Ψάλτη, Π. Κούκουζας, Δ. Κουτσουβέλης
---------------------------------------------------------------------------------
                         Ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Με αφορμή σοβαρό τροχαίο ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή 24-3-2017 στη διασταύρωση των οδών Καψαλά και Κ. Καραμανλή (βόρειος παράδρομος Αττικής Οδού) επανερχόμαστε στο θέμα της οδικής ασφάλειας, όπως επανειλημμένα έχουμε κάνει στο παρελθόν. 
(Επισυνάπτονται δύο ερωτήσεις)
Σοβαροί παράγοντες για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων είναι η συντήρηση του οδικού δικτύου, η σωστή χάραξη, σήμανση και σηματοδότηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας δήμου.
Οι παραπάνω αρμοδιότητες προβλέπονται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 75) και ειδικότερα από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).
Επειδή η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων και των παιδιών είναι πρωταρχικό καθήκον
Επειδή προέχει η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ομαλής προσωπικής και οικογενειακής γαλήνης και ηρεμίας των πολιτών
Επειδή η προστασία της περιουσίας των πολιτών οφείλει να αποτελεί μέριμνα και του Δήμου
Ερωτάται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Σε τι ενέργειες έχει προβεί η Δημοτική Αρχή για τη διασφάλιση των ανωτέρω  και ειδικότερα:
1.Υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου
2.Έχουν επισημανθεί τα επικίνδυνα σημεία και διασταυρώσεις
3.Έχουν γίνει οι απαραίτητες μελέτες και τεχνικά έργα χάραξης, σήμανσης, σηματοδότησης, συντήρησης του οδοστρώματος
4.Έχει πάρει μέτρα για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και της νεολαίας
5.Ποια είναι τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό στον Προϋπολογισμό του 2017
                                                         Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι
                       Λ. Μαγιάκης, Ηλ. Γιαννακάκος, Αικ. Ψάλτη, Π.Κούκουζας, Δ.Κουτσουβέλης
 ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου