Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Στις 3:30 μ.μ. η 11η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(21) θέματα περιλαμβάνει η 11η συνεδρίαση εντός του 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 3:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου - Χολαργός).
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Επικύρωση Πρακτικών 35ης, 36ης, 37ης και 38ης Συνεδρίασης έτους 2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
2. Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου «Πολιτισμού και Αθλητισμού» σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εκλογήμελών της.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)
3. Δωρεά 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια ΙονίωνΝήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014. 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Καραμάνος)
4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. έτους2017. 
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Τασούλη)
5. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«Συντήρηση – επισκευή και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό τουΔήμου Αιγάλεω», συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
6. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Δήμου Μεγαρέων, για το έργο: «Ανάπλαση κεντρικής παιδικήςχαράς Νο 1 στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου», συνολικού προϋπολογισμού161.560,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
7. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Δήμου Αίγινας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«Επισκευή και2συντήρηση οδοποιϊας νήσου Αίγινας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
8. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αναβάθμισησχολικών υποδομών του Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού1.227.507,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
9. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠεριφέρειαςΑττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: 
«Εργασίεσυντήρησης και βελτίωσης αύλειων σχολικών χώρων σε σχολικά συγκροτήματαΔήμου Κορυδαλλού», συνολικού προϋπολογισμού 233.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
10. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Κορυδαλλού για το έργο:
«Συντήρηση του Οδικού Δικτύου του Δήμου Κορυδαλλού».  
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
11. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ζωγράφου για το έργο«Ανακατασκευή Λ. Παπάγου και Γεωργίου Ζωγράφου του Δήμου Ζωγράφου».  
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)
12. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Γλυφάδας για το έργο«Συντήρηση Οδικού Δικτύου του Δήμου Γλυφάδας». 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καπάταης)
13. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο:
 «ΕργασίεςΑποκατάστασης Βλαβών στο Δίκτυο Σατερλι – Κανάκια στο Δήμο Σαλαμίνας».  
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
14. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικήςσύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Σαλαμίνας για το έργο 
«Συντήρηση Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Σαλαμίνας». 
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)
15. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ωςεταίρος στο έργο «REWINE: Regeneration of European Winery Waste (Αξιοποίηση των αποβλήτων από οινοποιεία στην Ευρώπη)» τουπρογράμματος INTERREG MED EUROPE 2014 – 2020.  
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
16. Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, ωςεταίρος στο έργο «DOMUSINMED: Decarbonising and optimising mobility management in MED Urban areas with SUMP (Μείωση των εκπομπώνδιοξειδίου του άνθρακα και βελτιστοποίηση της διαχείρισης της κινητικότητας σεαστικές περιοχές της Μεσογείου μέσω Σ.Β.Α.Κ.) του Προγράμματος INTERREG MED EUROPE 2014-20203 
(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
17. Έγκριση σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β΄ φάσηυποβολής του εθνικού φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για τηνδιατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων καιοικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Integrated Projects) LIFE. (Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)
18. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων (Α΄ Αθηνών).  
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
19. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Κορωπίου, ημέρα Τρίτη, του Δήμου Κρωπίας της Ζ΄Αττικής. (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
20. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μεγάρων, ημέρα Τρίτη της Ζ΄ Αττικής (ΔήμοςΜεγαρέων). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
21. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2016 απόφασης του Π.Σ. αναφορικά με ταχρονικά διαστήματα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Αιγάλεω Α΄, ημέρα Παρασκευή τηςΒ΄ Πειραιά του Δήμου Αιγάλεω.  (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)
-----------------------------------------------
Γραφείο Τύπου Περιφέρειας Αττικής
Τηλέφωνα: 213 2063501, 210 6993404, 213 2063807
Fax: 213 2063513e-mail: pressoffice@patt.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου