Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Στις 10:00 π.μ. η συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου»

ΕΞΙ (06) θέματα περιλαμβάνει η Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής συνεδρίασης (5/2017) της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αμαρουσίου», η οποία θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου, στις 10:00  π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.
Θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:
1. Δημιουργία 3 (τριών) νέων παιδικών χαρών
2. Χορήγηση ή μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεταιστη θέση Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) (νέα θέση, λόγω έργων, επί των οδών Β. Όλγας καιτέρμα 28ης Οκτωβρίου, πλατεία Γαρδέλη), στο Μαρούσι στον κο Ιωάννη Δημητρακόπουλοτου Νικολάου.
3. Χορήγηση η μη μεταβίβασης άδειας δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Διστόμου 4, στο Μαρούσι, στην κ. Άννα Βενέτη
4. Χορήγηση ή μη, προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣΓΕΥΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)», της Σιδηροπούλου Κυριακής τουΓρηγορίου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας με την επωνυμία «HOMEAT EE» σεκατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, Ο.Τ. 539, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 22 (Εμπορικόκέντρο)
5. 1) Ανάκληση της υπ' αριθ. 156/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
2) "Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών ΥγειονομικούΕνδιαφέροντος, της εταιρίας "ATTIKA ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.005628201000 και νόμιμο εκπρόσωπο τον κο Κούκουτσα Ηλία για "Επιχείρηση περιποίησηςάκρων (μανικιού-πεντικιούρ), (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.)", σε κατάστημα που βρίσκεται στο Μαρούσι, επίτης οδού Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α, στον ισόγειο χώρο εντός ATTICA εντός εμπορικούκαι επιχειρηματικού συγκροτήματος "GOLDEN HALL" (επίπεδο 0)".
6. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας μουσικής και μουσικών οργάνων αορίστου χρόνου, καιχορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας έως 03:00 π.μ., σε "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) &ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) του κου Ιωάννη Ανδρεάδη του Παντελή, επίτης οδού Βορέα αρ. 8 στο Μαρούσι.
                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                             ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
                                                       ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου