Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Η εισήγηση της «Ενότητας» στην «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου»

Η παράταξη «Ενότητα, Ανατροπή & Έργο για το Μαρούσι» μας γνωστοποίησε το κείμενο με την εισήγηση που κατέθεσε στην προχθεσινή συνεδρίαση της «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου» με θέμα τη ΣΜΠΕ για το ΕΧΣ του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου.
Σε αυτήν τονίζει πως στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Διαβούλευσης είχε εκφραστεί ομόφωνα η άποψη ότι πρέπει η συγκεκριμένη ΣΜΠΕ να μην γίνει αποδεκτή, λόγω έλλειψης αντικειμενικότητας και επιστημονικής επάρκειας.
Σημειώνει επίσης το γεγονός πώς με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή για την επιστημονική τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης της ΣΜΠΕ , παρά την απόφαση που είχε ληφθεί σε επίπεδο διαπαραταξιακής επιτροπής.
Αν εγκριθεί η ΣΜΠΕ για το Mall, επισημαίνει η Ενότητα, τότε ο Δήμος συναινεί για την έκδοση Π.Δ νομιμοποίησης του Ε.Χ.Σ, χωρίς όμως καμία νομική κατοχύρωση των αντισταθμισμάτων προς όφελος της πόλης.
--------------------------------------------------------------------------------
Προς: τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου
Κοιν. : Δήμαρχο κ. Γ. Πατούλη, Πρόεδρο Δ.Σ κ. Επ. Γαρδέλη
Εισάγεται για γνωμοδότηση από την πλευρά της Επιτροπής & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η γνώμη και οι προτάσεις των Διευθύνσεων Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη ΣΜΠΕ ΕΧΣ του πρώην Ολυμπιακού Χωριού Τύπου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, σχετικά με το ίδιο θέμα, κατατέθηκαν απόψεις από την πλευρά των παρακάτω φορέων, τις οποίες και επισυνάπτουμε:
Σύλλογος Ψαλιδίου
Σύλλογος Εργατικών
Σύλλογος "Η ΠΝΟΗ"
Σύλλογος κατοίκων και επαγγελματιών κέντρου Αμαρουσίου "Κασταλία"
Σύλλογος Αγ. Φιλοθέης
Εξώδικη δήλωση Δ. Κοτσώνη
Παρέμβαση Α. Κωστούλη
Από τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης, προκύπτει αβίαστα η ομόθυμη και ομόφωνη άποψη όλων των συμμετεχόντων φορέων, ότι η συγκεκριμένη Σ.Μ.Π.Ε, ως μη πληρούσα στοιχειώδεις προϋποθέσεις αντικειμενικότητας και επιστημονικής επάρκειας, δεν γίνεται αποδεκτή.
Ταυτόχρονα οι φορείς κατέθεσαν σειρά προτάσεων για την αντιστάθμιση της δεδομένης και αναστρέψιμης περιβαλλοντικής βλάβης, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την απόφαση σας.
Από την πλευρά της παράταξης μας κατατέθηκαν, στη συσταθείσα από τον κ.Δήμαρχο διαπαραταξιακή επιτροπή, δέκα κύριοι λόγοι για τους οποίους η ΣΜΠΕ πρέπει να απορριφθεί, τους οποίος και επισυνάπτουμε επίσης.
Σημειώνουμε ότι παρά τη συμφωνία, σε επίπεδο διαπαραταξιακής επιτροπής, να συσταθεί τεχνική επιτροπή με τη συμμετοχή και της Υ.ΔΟΜ. για την επιστημονική τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης της Σ.Μ.Π.Ε αυτό, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ουδέποτε υλοποιήθηκε.
Όπως προκύπτει από τη γνώμη της Υ.ΔΟΜ. η μελέτη περιέχει ουσιαστικά λάθη όπως π.χ ο υπολογισμός του συντελεστή δόμησης, ο οποίος κατά την Υ.ΔΟΜ., είναι 1 σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζεται η μελέτη που τον υποβαθμίζει μόλις σε 0,6.
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι παρόμοιο λάθος εντοπίσθηκε και από την πλευρά της Περιφέρειας Αττικής και αποτέλεσε βασικό λόγο απόρριψης της Σ.Μ.Π.Ε.
Η εισήγηση των Υπηρεσιών περιέχει αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με το έλλειμμα του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που όμως δεν ποσοτικοποιείται και δεν υποδεικνύονται οι ελεύθεροι χώροι οι οποίοι θα αντισταθμίσουν το εν λόγω περιβαλλοντικό έλλειμμα.
Δεν εξετάζονται επίσης οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και κοινωνικό περιβάλλον (κυκλοφοριακό, στάθμευση, αέρια ρύπανση, ηχορρύπανση, μαρασμός εμπορικού κέντρου κ.λ.π).
Για όλους τους παραπάνω επιστημονικούς λόγους, αλλά και προκειμένου να μην έλθετε σε αντίθεση με το δημόσιο κοινό αίσθημα, έτσι όπως εκφράστηκε σε τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, σας προτείνουμε η εισήγηση σας προς το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι να μην γίνει αποδεκτή η Σ.Μ.Π.Ε, να διορθωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της ελέγχουσας Αρχής και επανυποβληθεί προς δημόσια διαβούλευση.
Σε διαφορετική περίπτωση, αν γίνει αποδεκτή η Σ.Μ.Π.Ε ως έχει, έστω και με παρατηρήσεις, ο Δήμος συναινεί για την έκδοση Π.Δ. νομιμοποίησης του Ε.Χ.Σ, χωρίς όμως καμία νομική κατοχύρωση των αντισταθμισμάτων προς όφελος της πόλης, ούτε βέβαια, και του φορέα που θα είναι υποχρεωμένος να τα χρηματοδοτήσει.
                                     ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ & ΕΡΓΟ για το ΜΑΡΟΥΣΙ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου