Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Στις 5:00 μ.μ. η Εκλογοαπολογιστική Γ.Σ του Συλλόγου Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου

ΣΗΜΕΡΑ Δευτέρα 28 Noεμβρίου στις 5:00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου (Λ. Πεντέλης & Αχαϊαςείσοδος από οδό Αχαΐας),  η Ετήσια Συνέλευση του Συλλόγου Περιβάλλοντος & Ρεματιάς Πεντέλης - Χαλανδρίου
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
►Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
Απολογισμός της ετήσιας διαχειριστικής περιόδου μέχρι 31-10-2016 και προϋπολογισμός της επομένης
►Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
Συζήτηση και έγκριση των ανωτέρω και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά [7] τακτικών μελών Δ.Σ.,τριών [3] αναπληρωματικών και τριών [3] μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.
Επειδή κατά κανόνα δεν επιτυγχάνεται απαρτία την  πρώτη φορά, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί χωρίς άλλη πρόσκληση μετά επτά [7] ημέρες, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016   στις 17.00  στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου - Λ. Πεντέλης & Αχαϊας [είσοδος από οδό Αχαΐας] 
Μέλη του Συλλόγου μας που είναι ταμειακά τακτοποιημένα και επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ.σύμφωνα με το καταστατικό μας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα ανωτέρω τηλέφωνα .
Πριν από την έναρξη της γενικής συνέλευσης [17.00 -17.30]  μπορούν να εξοφληθούν συνδρομές και να συμπληρωθούν αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών.
Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συλλόγου μας  να παραστούν μαζικά, όπου θα γίνει ο απολογισμός των πεπραγμένων και, ο προγραμματισμός της δράσης μας για την επόμενη χρονιά, καθώς και η ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. για τη διετία 2016-2018.
Σε περίπτωση κωλύματος μέλους να παραστεί κατά την ψηφοφορία μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να ψηφίσει χρησιμοποιώντας εξουσιοδότηση που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου. 
                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                       Η Πρόεδρος                                                              Η Γ. Γραμματέας
                      Κέλλυ Δάνου                                                           Ματρώνη Δικαιάκου
=============================================================
                                                      ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο/Η  υπογραφόμενος/ η  ...........................................................................
............................ τακτικό μέλος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου εξουσιοδοτώ
τον/την.................................................... ................. να ψηφίσει αντί για μένα κατά την τακτική συνέλευση του Συλλόγου έτους 2016.
Χαλάνδρι  .......  Δεκεμβρίου 2016

Ο / η εξουσιοδοτών/ούσα 
===============================================================
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
 ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ- ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  
Μ.Μπότσαρη 2,    15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΛ 6932 61 56 27, 210 32 54 165, 210 68 20 623    
e-mail sosrematia@gmail.com
Αριθ πρωτ.626
==========================================================================

Προς τη Γενική Συνέλευση της  28ης Νοεμβρίου 2016 
& σε περίπτωση μη απαρτίας της 5ης Δεκεμβρίου 2016
                                         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016/2017 
 Στη συνεδρίαση της 8ης Νοεμβρίου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και κατάθεση από την Ταμία του απολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/11/2015-31/10/2016, αποφάσισε να καταθέσει στην Ετήσια Εκλοαπολογιστική  Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας για συζήτηση και έγκριση τον εξής προϋπολογισμό για την επόμενη διαχειριστική περίοδο   1/11/2016-31/10/2017.
Α)Προϋπολογισθέντα    Έσοδα  *                                                        Ε.    300,00
*   προερχόμενα από  εισπράξεις  συνδρομών,
     νέων εγγραφών και έκτακτων εισφορών
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Β)Προϋπολογισθέντα   Έξοδα **                                                         Ε.  1.500,00
** και αναλυτικότερα 
Εκδηλώσεις, αφίσες-προσκλήσεις,
    φωτοτυπίες, γραφική ύλη                               Ε.     600,00
Δικηγόροι, δικαστικά έξοδα, προσφυγές       Ε.     400,00
Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικού  
    προγράμματος για τα σχολεία                        Ε.     500,00
Από τα παραπάνω Έσοδα - Έξοδα προκύπτει  έλλειμμα                       Ε.   1.200,00
Την 31/10/2016 το υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε Ε. 4.676,26 *
*εκ των οποίων  : E. 4.186,99  στο λ/σμό του Συλλόγου στην  Τράπεζα και Ε. 489,27  μετρητά στα χέρια του ταμία.
Το έλλειμμα των Ε. 1.200,00 ελπίζουμε ότι στο μεγαλύτερο τουλάχιστον μέρος του  θα καλυφθεί από χορηγίες,  προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.  
                                          ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
               Η   Πρόεδρος              Η  Γραμματέας                            Η Ταμίας
        Κέλλυ Δάνου                Ματρώνη Δικαιάκου        Μαρίνα-Ελένη  Σμαραγδή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου